Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Regeling Regio Rivierenland Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Zie ook

Regeling Regio Rivierenland

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres J.S. de Jongplein 2
4001 WG Tiel
Postadres Postbus 137
4000 AC Tiel
Telefoon (0344) 63 85 55 (algemeen)
Fax (0344) 63 85 00
Internet https://www.regiorivierenland.nl (algemeen)
E-mail info@regiorivierenland.nl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel Regeling Regio Rivierenland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Mandaat
Bronhouder Gemeente Tiel
Archiefzorgdrager Regio Rivierenland
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten
Bestuur | Organisatie en beleid
Bestuur | Provincies
Cultuur en recreatie | Cultuur
Cultuur en recreatie | Recreatie
Economie | Handel
Economie | Industrie
Economie | Ondernemen
Economie | Toerisme
Economie | Transport
Natuur en milieu | Afval
Natuur en milieu | Bodem
Natuur en milieu | Energie
Natuur en milieu | Geluid
Natuur en milieu | Lucht
Natuur en milieu | Stoffen
Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Onderwijs en wetenschap | Overige vormen van onderwijs
Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Ruimte en infrastructuur | Netwerken
Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer
Sociale zekerheid | Gezin en kinderen
Sociale zekerheid | Jongeren
Sociale zekerheid | Ouderen
Sociale zekerheid | Werkloosheid
Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Verkeer | Spoor
Verkeer | Water
Verkeer | Weg
Werk | Werkgelegenheid

Bevoegdheden

Regio Rivierenland heeft de taken en bevoegdheden die zijn genoemd in de artikelen 5 en 7 van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Rivierenland.

Deelnemende organisaties (10)

Datum toetreding Organisatie
01-01-1986 Gemeente Buren
01-01-1986 Gemeente Culemborg
01-01-1986 Gemeente Geldermalsen
01-01-1986 Gemeente Lingewaal
01-01-1986 Gemeente Maasdriel
01-01-1986 Gemeente Neder-Betuwe
01-01-1986 Gemeente Neerijnen
01-01-1986 Gemeente Tiel
01-01-1986 Gemeente West Maas en Waal
01-01-1986 Gemeente Zaltbommel

Doel

Regio Rivierenland is opgericht om de deelnemende gemeenten te ondersteunen en te faciliteren op alle terreinen waarop gemeenten zich richten en een verantwoordelijkheid hebben. Dit gebeurt door gemeentelijke taken aan de regio over te dragen, contracten met de Regio af te sluiten over het leveren van diensten en afspraken te maken over beleidsmatige afstemming.

Financieel

Organisatiecode 0026
KvK-nummer 52059391

Grondslagen

Instellingsbesluiten (2) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Regio%20Rivierenland/391832/391832_2.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-11752.html
Wettelijke voorschriften (6) Gemeentewet
Wet collectieve preventie volksgezondheid
Wet geluidhinder
Wet gemeenschappelijke regelingen
Wet milieubeheer
Wet werk en bijstand

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regio Rivierenland
Bezoekadres J.S. de Jongplein 2
4001 WG Tiel
Postadres Postbus 137
4000 AC Tiel
Telefoon (0344) 63 85 55 (algemeen)
Fax (0344) 63 85 00
Internet https://www.regiorivierenland.nl (algemeen)
E-mail info@regiorivierenland.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina