Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Lagendijk 33
1911 MT Uitgeest
Postadres Postbus 2571
2002 RB Haarlem
Telefoon (0251) 31 14 10 (algemeen)
Internet http://www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl/ (algemeen)
E-mail info@alkmaarder-enuitgeestermeer.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Gemeenschappelijk regeling recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Archiefzorgdrager Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Beleidsterreinen Cultuur en recreatie | Recreatie,
Economie | Toerisme,
Natuur en milieu | Water,
Verkeer | Water

Deelnemende organisaties (8)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2002 Gemeente Alkmaar
01-01-2002 Gemeente Beverwijk
01-01-2002 Gemeente Castricum
01-01-2002 Gemeente Heemskerk
01-01-2002 Gemeente Heiloo
01-01-2002 Gemeente Uitgeest
01-01-2002 Gemeente Zaanstad
01-01-2002 Provincie Noord-Holland

Doel

Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie en watersport, het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en het tot stand brengen en onderhouden van een landschap ten behoeve van het hiervoor gestelde.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (1):

Wettelijke voorschriften (5):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Afkorting RAUM
Bezoekadres Lagendijk 33
1911 MT Uitgeest
Postadres Postbus 2571
2002 RB Haarlem
Telefoon (0251) 31 14 10 (algemeen)
Internet http://www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl/ (algemeen)
E-mail info@alkmaarder-enuitgeestermeer.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina