Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Schiedam (Schiedam)

Zie ook

Gemeente Schiedam (Schiedam)

Adresgegevens

Bezoekadres Stadserf 1
3112 DZ SCHIEDAM
Postadres Postbus 1501
3100 EA SCHIEDAM
Telefoon 14 010 (algemeen)
Internet http://www.schiedam.nl (algemeen)
E-mail contact@schiedam.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 19.89 km2
Aantal inwoners 76229
Inwoners per km2 3832
Plaatsen binnen deze gemeente Schiedam
Totaal aantal zetels gemeenteraad 34

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. C.H.J. Lamers (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. C.F. de Jong (AOV)
Dhr. A.G. Lepidis (CDA)
Dhr. R.M.M. Berns (CU/SGP)
Dhr. M. Erdem (DENK)
Dhr. J. van Sliedregt (D66)
Dhr. R. Karens (GroenLinks)
Dhr. A. Rose (LOS)
Dhr. M.R. Reuderink (OPS)
Dhr. S.F. Hamerslag (Progressief Schiedam)
Mw. P.M.E. Zwang (PvdA)
Dhr. R.B. Janssen (SLV)
Dhr. H. Küçük (SP)
Dhr. A.P. Mostert (VVD)
Locoburgemeester Dhr. F.B. Minhas (VVD)
Raadsgriffier Dhr. J.W. Scherpenzeel
Raadslid Dhr. C.F. de Jong (AOV)
Mw. G.C. de Vries-van de Giessen (AOV)
Mw. H.C.E Bruggeman (AOV)
Mw. J. Post-den Heijer (AOV)
Dhr. A.G. Lepidis (CDA)
Dhr. J Pegtel (CDA)
Dhr. R.M.M. Berns (CU/SGP)
Dhr. C. Kahramano¿lu (DENK)
Dhr. D. Ergin (DENK)
Dhr. M. Erdem (DENK)
Mw. G. Polat-Isiktas (DENK)
Dhr. A.J. Kuin (D66)
Dhr. J. van Sliedregt (D66)
Dhr. J.R.A. Lourens (D66)
Mw. A.N. Biekman (D66)
Dhr. R. Karens (GroenLinks)
Dhr. S.G. Antunes (GroenLinks)
Mw. A.M. Mantingh (GroenLinks)
Dhr. A. Rose (LOS)
Mw. M. Rotteveel (LOS)
Dhr. M.R. Reuderink (OPS)
Dhr. P.D.R. van Kraaij (OPS)
Dhr. J.M.P. Maris (Progressief Schiedam)
Dhr. S.F. Hamerslag (Progressief Schiedam)
Dhr. B. Badri (PvdA)
Mw. P.M.E. Zwang (PvdA)
Dhr. R.B. Janssen (SLV)
Dhr. H. Küçük (SP)
Dhr. A.P. Mostert (VVD)
Dhr. H.J.A. Feelders (VVD)
Dhr. O.P. Spek (VVD)
Dhr. T.R. Janssen (VVD)
Mw. A.E.I. Wilton (VVD)
Mw. S.T.E. Beenhakker (VVD)
Secretaris Mw. K.D. Handstede
Wethouder Mw. P van Aaken (CDA)
Dhr. M.R. Bregman (D66)
Dhr. J.W. Ooijevaar (GroenLinks)
Dhr. F.B. Minhas (VVD)

Gemeenteraad (34 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 6
AOV 4
D66 4
DENK 4
GroenLinks 3
PvdA 2
CDA 2
OPS 2
Progressief Schiedam 2
LOS 2
SP 1
CU/SGP 1
SLV 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8) Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond 2015
Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD Rotterdam-Rijnmond)
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014
Gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep
Gemeenschappelijke regeling ROGplus Nieuwe Waterweg Noord
Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Terug naar begin van de pagina