Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Brielle (Brielle)

Zie ook

Gemeente Brielle (Brielle)

Adresgegevens

Bezoekadres Slagveld 36
3231 AP BRIELLE
Postadres Postbus 101
3230 AC BRIELLE
Telefoon (0181) 47 11 11 (algemeen)
Internet http://www.brielle.nl (algemeen)
E-mail info@brielle.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 31.12 km2
Aantal inwoners 16312
Inwoners per km2 524
Plaatsen binnen deze gemeente Brielle, Vierpolders, Zwartewaal
Totaal aantal zetels gemeenteraad 18

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. drs. G.G.J. Rensen (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. J.C. Wolters (CDA)
Dhr. W. Smit (D66)
Dhr. W.A. van Egmond (IBGB)
Dhr. B. van Stijn (PvdA)
Dhr. A.J. van Gorsel (VVD)
Locoburgemeester Dhr. ir. R.M. v.d. Kooi (IBGB)
Raadsgriffier Dhr. L.C.M. van Steijn
Raadslid Dhr. B. van der Linden (CDA)
Dhr. H.S.A. Abrahams (CDA)
Dhr. J.C. Wolters (CDA)
Dhr. W. Smit (D66)
Mw. I. Dudink (D66)
Dhr. F.J.M. de Reus (IBGB)
Dhr. J.J. `t Mannetje (IBGB)
Dhr. W. Lobs (IBGB)
Dhr. W.A. van Egmond (IBGB)
Mw. C.C Henzel (IBGB)
Mw. K. van der Hout (IBGB)
Dhr. B. van Stijn (PvdA)
Dhr. R. Vermeulen (PvdA)
Dhr. A.A. Schoon (VVD)
Dhr. A.J. van Gorsel (VVD)
Dhr. F.J. Heijboer (VVD)
Dhr. J. Bark (VVD)
Mw. G.J. Witte (VVD)
Secretaris Mw. ing. N. van Waart
Wethouder Dhr. ir. R.M. v.d. Kooi (IBGB)
Dhr. drs. L.T. van Ravenhorst (PvdA)
Dhr. A.A. Schoon (VVD)

Gemeenteraad (18 zetels)

Partij Aantal zetels
IBGB 6
VVD 5
CDA 3
PvdA 2
D66 2

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (10) Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond 2015
Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD Rotterdam-Rijnmond)
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014
Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Voorne-Putten
Gemeenschappelijke regeling Sociaal Werkvoorzieningsschap De Welplaat
Gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg
Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015
Gemeenschappelijke regeling Syntrophos
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Terug naar begin van de pagina