Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord Geldend van 16-02-2016 t/m 01-03-2019

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

Geldend van 16-02-2016 t/m 01-03-2019

Adresgegevens

Bezoekadres Dampten 2
1624 NR Hoorn
Postadres Postbus 2095
1620 EB Hoorn
Telefoon (088) 10 21 300 (algemeen)
Internet http://www.rudnhn.nl (algemeen)
E-mail info@rudnhn.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
Archiefzorgdrager Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten,
Bestuur | Organisatie en beleid,
Huisvesting | Bouwen en verbouwen,
Natuur en milieu | Afval,
Natuur en milieu | Bodem,
Natuur en milieu | Energie,
Natuur en milieu | Geluid,
Natuur en milieu | Lucht,
Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer,
Natuur en milieu | Stoffen,
Natuur en milieu | Water,
Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

Bevoegdheden

De uitvoeringsdienst is belast met het ten behoeve van de deelnemers uitvoeren van het verplichte Landelijke Basistakenpakket met inachtneming van het door de deelnemers vastgestelde beleid. Tot het Landelijke Basistakenpakket wordt ook gerekend het in dit kader vervullen van adviserende taken op het terrein van de vergunningverlening, toezicht en handhaving ten behoeve van de deelnemers, alsmede coƶrdinerende en afstemmende taken die voor de deelnemers tezamen worden verricht. In aanvulling op de taken uit het Landelijke Basistakenpakket kan de Uitvoeringsdienst op verzoek van een deelnemer voor deze deelnemer ook andere adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden inzake de vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van het fysieke leefomgeving verrichten met inachtneming van het door de deelnemers vastgestelde beleid.

Deelnemende organisaties (18)

Datum toetreding Organisatie
11-07-2013 Gemeente Alkmaar
11-07-2013 Gemeente Bergen NH
11-07-2013 Gemeente Castricum
11-07-2013 Gemeente Den Helder
11-07-2013 Gemeente Drechterland
11-07-2013 Gemeente Enkhuizen
11-07-2013 Gemeente Heerhugowaard
11-07-2013 Gemeente Heiloo
11-07-2013 Gemeente Hollands Kroon
11-07-2013 Gemeente Hoorn
11-07-2013 Gemeente Koggenland
11-07-2013 Gemeente Langedijk
11-07-2013 Gemeente Medemblik
11-07-2013 Gemeente Opmeer
11-07-2013 Provincie Noord-Holland
11-07-2013 Gemeente Schagen
11-07-2013 Gemeente Stede Broec
11-07-2013 Gemeente Texel

Doel

De regeling is getroffen ter ondersteuning van de deelnemers bij de uitvoering van hun taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De taken betreffen in elk geval de wettelijk bepaalde taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.

Financieel

Organisatiecode 0827
KvK-nummer 58315373

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke voorschriften (5):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
Afkorting RUD NHN
Bezoekadres Dampten 2
1624 NR Hoorn
Postadres Postbus 2095
1620 EB Hoorn
Telefoon (088) 10 21 300 (algemeen)
Internet http://www.rudnhn.nl (algemeen)
E-mail info@rudnhn.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina