Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Geldend van 25-12-2015 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Geldend van 25-12-2015 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Noordendijk 250
3311 RR Dordrecht
Postadres Postbus 550
3300 AN Dordrecht
Telefoon (078) 770 85 85 (algemeen)
Internet https://www.ozhz.nl (algemeen)
E-mail algemeen@ozhz.nl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, derde wijziging
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Mandaat
Bronhouder Provincie Zuid-Holland
Archiefzorgdrager Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten
Bestuur | Provincies
Natuur en milieu | Afval
Natuur en milieu | Bodem
Natuur en milieu | Energie
Natuur en milieu | Geluid
Natuur en milieu | Lucht
Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Natuur en milieu | Stoffen
Natuur en milieu | Water
Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer

Bevoegdheden

Zie artikel 4 en 5 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (18)

Datum toetreding Organisatie
05-03-2010 Gemeente Alblasserdam
05-03-2010 Gemeente Binnenmaas
05-03-2010 Gemeente Cromstrijen
05-03-2010 Gemeente Dordrecht
05-03-2010 Gemeente Giessenlanden
05-03-2010 Gemeente Gorinchem
05-03-2010 Gemeente Hardinxveld-Giessendam
05-03-2010 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
05-03-2010 Gemeente Korendijk
05-03-2010 Gemeente Leerdam
05-03-2010 Gemeente Molenwaard
05-03-2010 Gemeente Oud-Beijerland
05-03-2010 Gemeente Papendrecht
05-03-2010 Gemeente Sliedrecht
05-03-2010 Gemeente Strijen
05-03-2010 Gemeente Zederik
05-03-2010 Gemeente Zwijndrecht
05-03-2010 Provincie Zuid-Holland

Doel

De regeling is getroffen ter ondersteuning van de deelnemers bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten. De Omgevingsdienst kan adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden verrichten op het gebied van de zorg voor het milieu en het omgevingsrecht en programma’s en projecten uitvoeren op het gebied van milieu en ruimte. De Omgevingsdienst voert voor de deelnemers taken en bevoegdheden uit op grond van genoemde wettelijke voorschriften.

Financieel

Organisatiecode 0669

Grondslagen

Instellingsbesluiten (6) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Strijen/246221/246221_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Strijen/329749/329749_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Zuid-Holland/391582/391582_1.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2014-33.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2014-38.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-48655.html
Wettelijke voorschriften (1) Wet gemeenschappelijke regelingen

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Afkorting OZHZ
Bezoekadres Johan de Wittstraat 140
3311 KJ Dordrecht
Postadres Postbus 550
3300 AN Dordrecht
Telefoon (078) 770 85 85 (algemeen)
Fax (078) 770 85 84
Internet https://www.ozhz.nl (algemeen)
E-mail algemeen@ozhz.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina