Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Ooststellingwerf (Ooststellingwerf) (FR)

Zie ook

Gemeente Ooststellingwerf (Ooststellingwerf) (FR)

Adresgegevens

Bezoekadres 't Oost 11
8431 LE OOSTERWOLDE FR
Postadres Postbus 38
8430 AA OOSTERWOLDE FR
Telefoon 140516 (algemeen)
Internet http://www.ooststellingwerf.nl (algemeen)
E-mail gemeente@ooststellingwerf.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeente
Oppervlakte 226,08 km2
Aantal inwoners 26224
Inwoners per km2 115
Plaatsen binnen deze gemeente Appelscha, Donkerbroek, Elsloo FR, Fochteloo, Haule, Haulerwijk, Langedijke, Makkinga, Nijeberkoop, Oldeberkoop, Oosterwolde FR, Ravenswoud, Waskemeer
Totaal aantal zetels gemeenteraad 21

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. drs. H. Oosterman (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. H. Zwart (CDA),
Dhr. B. Leistra (ChristenUnie),
Dhr. T.S. Munting (D66),
Dhr. H.J. Vos (GroenLinks),
Dhr. H. Dongstra (OoststellingwerfsBelang),
Dhr. J. Nijboer (PvdA),
Dhr. M. Moes (StellingwerfPLUS),
Dhr. J. Baar (VVD)
Locoburgemeester Mw. M.J.E. Verhagen (Ooststellingwerfsbelang)
Raadsgriffier Mw. drs. M. van Bergen
Raadslid Dhr. H. Zwart (CDA),
Mw. G.A. Bouma (CDA),
Mw. M. van Weperen-Cuperus (CDA),
Dhr. B. Leistra (ChristenUnie),
Dhr. T.S. Munting (D66),
Dhr. H.J. Vos (GroenLinks),
Mw. A. Telkamp (GroenLinks),
Dhr. E. Meijerhof (OoststellingwerfsBelang),
Dhr. H. Dongstra (OoststellingwerfsBelang),
Dhr. J. Hummel (OoststellingwerfsBelang),
Dhr. N. van den Berg (OoststellingwerfsBelang),
Dhr. W. Slager (OoststellingwerfsBelang),
Mw. A.T. Broersma-Ruiter (OoststellingwerfsBelang),
Mw. J. Dolsma (OoststellingwerfsBelang),
Dhr. J. Nijboer (PvdA),
Dhr. L.H. Polpe (PvdA),
Dhr. S. ter Heide (PvdA),
Dhr. M. Moes (StellingwerfPLUS),
Dhr. E.C. van Tellingen (VVD),
Dhr. J. Baar (VVD),
Dhr. S. van Weperen (VVD)
Secretaris Dhr. drs. W. Mutter
Wethouder Dhr. M.O. Bos (CDA),
Mw. M.J.E. Verhagen (Ooststellingwerfsbelang),
Mw. F. Hijlkema (PvdA)

Gemeenteraad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
OoststellingwerfsBelang 7
VVD 3
CDA 3
PvdA 3
GroenLinks 2
D66 1
ChristenUnie 1
StellingwerfPLUS 1

Relaties (5)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (5):

Terug naar begin van de pagina