Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Ooststellingwerf (Ooststellingwerf)

Zie ook

Gemeente Ooststellingwerf (Ooststellingwerf)

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 29-12-2020

Adresgegevens

Bezoekadres 't Oost 11
8431 LE OOSTERWOLDE FR
Provincie Friesland
Postadres Postbus 38
8430 AA OOSTERWOLDE FR
Telefoon 14 0516 (algemeen)
Internet http://www.ooststellingwerf.nl (algemeen)
E-mail gemeente@ooststellingwerf.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Algemene informatie

Oppervlakte 226,08 km2
Aantal inwoners 25459
Inwoners per km2 112
Plaatsen binnen deze gemeente Appelscha, Donkerbroek, Elsloo FR, Fochteloo, Haule, Haulerwijk, Langedijke, Makkinga, Nijeberkoop, Oldeberkoop, Oosterwolde FR, Ravenswoud, Waskemeer

Functies

Burgemeester Dhr. drs. H. Oosterman (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. H. Zwart (CDA),
Dhr. B. Leistra (ChristenUnie),
Dhr. T.S. Munting (D66),
Dhr. H.J. Vos (GroenLinks),
Dhr. H. Dongstra (OoststellingwerfsBelang),
Dhr. J. Nijboer (PvdA),
Dhr. M. Moes (StellingwerfPLUS),
Dhr. J. Baar (VVD),
Dhr. W. Slager (Wij Lokaal)
Locoburgemeester Mw. M.J.E. Verhagen (Ooststellingwerfsbelang)
Raadsgriffier Dhr. S.P. van Hemmen
Raadslid Dhr. H. Zwart (CDA),
Mw. G.A. Bouma (CDA),
Mw. M. van Weperen-Cuperus (CDA),
Dhr. B. Leistra (ChristenUnie),
Dhr. T.S. Munting (D66),
Dhr. H.J. Vos (GroenLinks),
Mw. A. Telkamp (GroenLinks),
Dhr. E. Meijerhof (OoststellingwerfsBelang),
Dhr. H. Dongstra (OoststellingwerfsBelang),
Dhr. J. Hummel (OoststellingwerfsBelang),
Dhr. N. van den Berg (OoststellingwerfsBelang),
Mw. A.T. Broersma-Ruiter (OoststellingwerfsBelang),
Dhr. J. Nijboer (PvdA),
Dhr. L.H. Polpe (PvdA),
Dhr. S. ter Heide (PvdA),
Dhr. M. Moes (StellingwerfPLUS),
Dhr. E.C. van Tellingen (VVD),
Dhr. J. Baar (VVD),
Dhr. S. van Weperen (VVD),
Dhr. W. Slager (Wij Lokaal),
Mw. J. Dolsma (Wij Lokaal)
Secretaris Dhr. drs. W. Mutter
Wethouder Dhr. M.O. Bos (CDA),
Mw. M.J.E. Verhagen (Ooststellingwerfsbelang),
Mw. F. Hijlkema (PvdA),
Mw. M.A.J. Jager-Wöltgens (PvdA)

Gemeenteraad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
OoststellingwerfsBelang 5
CDA 3
PvdA 3
VVD 3
GroenLinks 2
Wij Lokaal 2
ChristenUnie 1
StellingwerfPLUS 1
D66 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Gemeente
Terug naar begin van de pagina