Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Schiermonnikoog (Schiermonnikoog) (FR)

Zie ook

Gemeente Schiermonnikoog (Schiermonnikoog) (FR)

Adresgegevens

Bezoekadres Nieuwestreek 5
9166 LX SCHIERMONNIKOOG
Postadres Postbus 20
9166 ZP SCHIERMONNIKOOG
Telefoon (0519) 53 50 50 (algemeen)
Internet http://www.schiermonnikoog.nl (algemeen)
E-mail postbus20@schiermonnikoog.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeente
Oppervlakte 191,19 km2
Aantal inwoners 946
Inwoners per km2 4
Plaatsen binnen deze gemeente Schiermonnikoog
Totaal aantal zetels gemeenteraad 9

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Mw. I. van Gent (GroenLinks)
Fractievoorzitter Dhr. H.H. Ab (Ons Belang),
Dhr. K. Kruiger (Samen voor Schiermonnikoog),
Dhr. W.J. Groendijk (Schiermonnikoogs Belang)
Locoburgemeester Dhr. J.C. Hagen (Samen voor Schiermonnikoog)
Raadsgriffier Mw. M. van der Meer
Raadslid Dhr. A. Postma (Ons Belang),
Dhr. H.H. Ab (Ons Belang),
Mw. G. Smilda (Ons Belang),
Dhr. B. Pastoor (Samen voor Schiermonnikoog),
Dhr. E. Korendijk (Samen voor Schiermonnikoog),
Dhr. K. Kruiger (Samen voor Schiermonnikoog),
Mw. A.W. van der Meulen (Samen voor Schiermonnikoog),
Dhr. W.J. Groendijk (Schiermonnikoogs Belang),
Mw. I. Zonneveld (Schiermonnikoogs Belang)
Secretaris Dhr. P.G. Küppers
Wethouder Dhr. J.C. Hagen (Samen voor Schiermonnikoog),
Dhr. E.E. Gerbrands (Schiermonnikoogs Belang)

Gemeenteraad (9 zetels)

Partij Aantal zetels
Samen voor Schiermonnikoog 4
Ons Belang 3
Schiermonnikoogs Belang 2

Relaties (5)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (5):

Terug naar begin van de pagina