Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Schiermonnikoog (Schiermonnikoog)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 11-06-2021 Op 11-06-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 11-06-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Nieuwestreek 5
9166 LX SCHIERMONNIKOOG
Provincie Fryslân
Postadres Postbus 20
9166 ZP SCHIERMONNIKOOG
Telefoon (0519) 53 50 50 (algemeen)
Internet http://www.schiermonnikoog.nl (algemeen)
E-mail postbus20@schiermonnikoog.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Algemene informatie

Oppervlakte 191,19 km2
Aantal inwoners 932
Inwoners per km2 4
Plaatsen binnen deze gemeente Schiermonnikoog

Functies

Burgemeester Mw. I. van Gent (GroenLinks)
Fractievoorzitter Dhr. H.H. Ab (Ons Belang),
Dhr. K. Kruiger (Samen voor Schiermonnikoog),
Dhr. W.J. Groendijk (Schiermonnikoogs Belang)
Locoburgemeester Dhr. J.C. Hagen (Samen voor Schiermonnikoog)
Raadsgriffier Mw. M. van der Meer
Raadslid Dhr. A. Postma (Ons Belang),
Dhr. H.H. Ab (Ons Belang),
Mw. G. Smilda (Ons Belang),
Dhr. B. Pastoor (Samen voor Schiermonnikoog),
Dhr. K. Kruiger (Samen voor Schiermonnikoog),
Mw. A.W. van der Meulen (Samen voor Schiermonnikoog),
Mw. M. Been (Samen voor Schiermonnikoog),
Dhr. W.J. Groendijk (Schiermonnikoogs Belang),
Mw. I. Zonneveld (Schiermonnikoogs Belang)
Secretaris Dhr. R. Thedinga
Wethouder Dhr. J.C. Hagen (Samen voor Schiermonnikoog),
Dhr. E.E. Gerbrands (Schiermonnikoogs Belang)

Gemeenteraad (9 zetels)

Partij Aantal zetels
Samen voor Schiermonnikoog 4
Ons Belang 3
Schiermonnikoogs Belang 2

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)