Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Hardinxveld-Giessendam (Hardinxveld-Giessendam)

Zie ook

Gemeente Hardinxveld-Giessendam (Hardinxveld-Giessendam)

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
3371 AS HARDINXVELD-GIESSENDAM
Postadres Postbus 175
3370 AD HARDINXVELD-GIESSENDAM
Telefoon 14 0184 (algemeen)
Internet http://www.hardinxveld-giessendam.nl (algemeen)
E-mail info@gemhg.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 19.35 km2
Aantal inwoners 17722
Inwoners per km2 915
Plaatsen binnen deze gemeente Hardinxveld-Giessendam
Totaal aantal zetels gemeenteraad 16

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. D.A. Heijkoop (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. W. de Ruiter MBA (CDA)
Dhr. C. van Vliet (ChristenUnie)
Dhr. M.P. van den Bout (PvdA)
Dhr. J.A. Meerkerk (SGP)
Dhr. K. Nederveen (T@B)
Locoburgemeester Mw. T. Baggerman (T@B)
Raadsgriffier Mw. A. van der Ploeg
Raadslid Dhr. T.L. van Zessen (CDA)
Dhr. W. de Ruiter MBA (CDA)
Dhr. C. van Vliet (ChristenUnie)
Dhr. L.W. Pors (ChristenUnie)
Dhr. P.T. aan de Wiel (ChristenUnie)
Dhr. M.P. van den Bout (PvdA)
Mw. E. de Jager-Volker (PvdA)
Dhr. A.A. van den Berg (SGP)
Dhr. J.A. de Jong (SGP)
Dhr. J.A. Meerkerk (SGP)
Dhr. N.H. van den Bosch (SGP)
Dhr. D. Fijnekam (T@B)
Dhr. K. Nederveen (T@B)
Dhr. R.A. van Houwelingen (T@B)
Dhr. R.W. Philippo (T@B)
Mw. G.K.C. Baggerman (T@B)
Secretaris Dhr. drs. R. 't Hoen
Wethouder Dhr. J. Nederveen (ChristenUnie)
Dhr. T. Boerman (SGP)
Mw. T. Baggerman (T@B)

Gemeenteraad (16 zetels)

Partij Aantal zetels
T@B 5
SGP 4
ChristenUnie 3
CDA 2
PvdA 2

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8) Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden
Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden
Gemeenschappelijke regeling Gevudo
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Gemeenschappelijke regeling Regio Alblasserwaard – Vijfheerenlanden 2015
Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Terug naar begin van de pagina