Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Hardinxveld-Giessendam (Hardinxveld-Giessendam)

Zie ook

Gemeente Hardinxveld-Giessendam (Hardinxveld-Giessendam)

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 22-01-2021

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
3371 AS HARDINXVELD-GIESSENDAM
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 175
3370 AD HARDINXVELD-GIESSENDAM
Telefoon 14 0184 (algemeen)
Internet http://www.hardinxveld-giessendam.nl (algemeen)
E-mail info@gemhg.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Algemene informatie

Oppervlakte 19,35 km2
Aantal inwoners 17958
Inwoners per km2 928
Plaatsen binnen deze gemeente Hardinxveld-Giessendam

Functies

Burgemeester Dhr. D.A. Heijkoop (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. W. de Ruiter MBA (CDA),
Dhr. C. van Vliet (ChristenUnie),
Dhr. M.P. van den Bout (PvdA),
Dhr. J.A. Meerkerk (SGP),
Dhr. D. Fijnekam (T@B)
Locoburgemeester Mw. T. Baggerman (T@B)
Raadsgriffier Mw. A. van der Ploeg
Raadslid Dhr. T.L. van Zessen (CDA),
Dhr. W. de Ruiter MBA (CDA),
Dhr. C. van Vliet (ChristenUnie),
Dhr. L.W. Pors (ChristenUnie),
Dhr. P.T. aan de Wiel (ChristenUnie),
W. IJzerman (ChristenUnie),
Dhr. M.P. van den Bout (PvdA),
Mw. E. de Jager-Volker (PvdA),
Dhr. A.A. van den Berg (SGP),
Dhr. J.A. Meerkerk (SGP),
Dhr. J.A. de Jong (SGP),
Dhr. N.H. van den Bosch (SGP),
Dhr. D. Fijnekam (T@B),
Dhr. R.A. van Houwelingen (T@B),
Dhr. R.W. Philippo (T@B),
Mw. G.K.C. Baggerman (T@B)
Secretaris Mw. S. Stel
Wethouder Dhr. J. Nederveen (ChristenUnie),
Dhr. T. Boerman (SGP),
Mw. T. Baggerman (T@B)

Gemeenteraad (16 zetels)

Partij Aantal zetels
ChristenUnie 4
T@B 4
SGP 4
PvdA 2
CDA 2

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Gemeente
Terug naar begin van de pagina