Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Heemskerk (Heemskerk)

Zie ook

Gemeente Heemskerk (Heemskerk)

Adresgegevens

Bezoekadres Maerten v Heemskerckpln 1
1964 EZ HEEMSKERK
Postadres Postbus 1
1960 AA HEEMSKERK
Telefoon 14 0251 (algemeen)
Internet http://www.heemskerk.nl (algemeen)
E-mail MailContent@heemskerk.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 31.88 km2
Aantal inwoners 39224
Inwoners per km2 1230
Plaatsen binnen deze gemeente Heemskerk
Totaal aantal zetels gemeenteraad 25

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Mw. drs. A.E.H. Baltus (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. J.H.J. van Nimwegen (CDA)
Dhr. R.C. Nijboer (D66)
Mw. A.J. Nijman (GroenLinks)
Dhr. J.R. Kolenbrander (Heemskerk Lokaal)
Dhr. K. Rozemeijer (Liberaal Heemskerk)
Dhr. E. Hes (PvdA)
Dhr. J.G. Bakker (VVD)
Locoburgemeester Dhr. A.W.M. Schoorl (Heemskerk Lokaal)
Raadsgriffier Dhr. G. Corten
Raadslid Dhr. J.H.J. van Nimwegen (CDA)
Dhr. J.J. Schouws (CDA)
Dhr. L.L.P. Tillmans (CDA)
Dhr. R. Núñez Queija (CDA)
Dhr. M. Wouters (D66)
Dhr. P. Burgering (D66)
Dhr. R.C. Nijboer (D66)
Dhr. C.J.I. Burger (GroenLinks)
Dhr. J.G. van Dongen (GroenLinks)
Mw. A.J. Nijman (GroenLinks)
Dhr. F.E.A. Koster (Heemskerk Lokaal)
Dhr. J.R. Kolenbrander (Heemskerk Lokaal)
Dhr. T. Breedjik (Heemskerk Lokaal)
Mw. E.A. Lamers-Kuijper (Heemskerk Lokaal)
Mw. J.C. Grit (Heemskerk Lokaal)
Dhr. D. van den Berg (Liberaal Heemskerk)
Dhr. K. Rozemeijer (Liberaal Heemskerk)
Dhr. N.A. Abdullah (Liberaal Heemskerk)
Mw. C.A.J. Jansen-Karsten (Liberaal Heemskerk)
Dhr. E. Hes (PvdA)
Mw. F. Sahin (PvdA)
Dhr. F. Hermans (VVD)
Dhr. G. Berghuis (VVD)
Dhr. J.G. Bakker (VVD)
K.A. Smit (VVD)
Secretaris Dhr. J.S.W. Ozenga
Wethouder Dhr. Q.J.A. Rijke (CDA)
Mw. A. van Dijk (D66)
Dhr. A.W.M. Schoorl (Heemskerk Lokaal)
Dhr. G.J.W. de Vries (VVD)

Gemeenteraad (25 zetels)

Partij Aantal zetels
Heemskerk Lokaal 5
CDA 4
Liberaal Heemskerk 4
VVD 4
D66 3
GroenLinks 3
PvdA 2

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7) Gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond-Zaanstreek
Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol
Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio West-Kennemerland
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland
Terug naar begin van de pagina