Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Heemskerk (Heemskerk)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 17-10-2021 Op 17-10-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 17-10-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Maerten v Heemskerckpln 1
1964 EZ HEEMSKERK
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 1
1960 AA HEEMSKERK
Telefoon 14 0251 (algemeen)
Internet http://www.heemskerk.nl (algemeen)
E-mail post@heemskerk.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Algemene informatie

Oppervlakte 31,88 km2
Aantal inwoners 39146
Inwoners per km2 1227
Plaatsen binnen deze gemeente Heemskerk

Functies

Burgemeester waarnemend Dhr. drs. K.S. Heldoorn (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. J.H.J. van Nimwegen (CDA),
Dhr. M. Wouters (D66),
Dhr. D. van den Berg (Fractie Donny van den Berg),
Mw. A.J. Nijman (GroenLinks),
Mw. E.A. Lamers-Kuijper (Heemskerk Lokaal),
Mw. C.A.J. Jansen-Karsten (Liberaal Heemskerk),
Dhr. E. Hes (PvdA),
Dhr. J.G. Bakker (VVD)
Locoburgemeester Dhr. A.W.M. Schoorl (Heemskerk Lokaal)
Raadsgriffier Dhr. R.E. de Vries
Raadslid Dhr. J.H.J. van Nimwegen (CDA),
Dhr. J.J. Schouws (CDA),
Dhr. L.L.P. Tillmans (CDA),
Dhr. R. Núñez Queija (CDA),
Dhr. M. Wouters (D66),
Dhr. P. Burgering (D66),
Dhr. R.C. Nijboer (D66),
Dhr. D. van den Berg (Fractie Donny van den Berg),
Dhr. C.J.I. Burger (GroenLinks),
Dhr. J.G. van Dongen (GroenLinks),
Mw. A.J. Nijman (GroenLinks),
Dhr. F.E.A. Koster (Heemskerk Lokaal),
Dhr. J.R. Kolenbrander (Heemskerk Lokaal),
Dhr. T. Breedjik (Heemskerk Lokaal),
Mw. E.A. Lamers-Kuijper (Heemskerk Lokaal),
Mw. J.C. de Kleijn (Heemskerk Lokaal),
Dhr. K. Rozemeijer (Liberaal Heemskerk),
Dhr. N.A. Abdullah (Liberaal Heemskerk),
Mw. C.A.J. Jansen-Karsten (Liberaal Heemskerk),
Dhr. E. Hes (PvdA),
Mw. F. Sahin (PvdA),
Dhr. F. Hermans (VVD),
Dhr. G. Berghuis (VVD),
Dhr. J.G. Bakker (VVD),
K.A. Smit (VVD)
Secretaris Dhr. J.S.W. Ozenga
Wethouder Dhr. Q.J.A. Rijke (CDA),
Dhr. A.W.M. Schoorl (Heemskerk Lokaal),
Dhr. G.J.W. de Vries (VVD)

Gemeenteraad (25 zetels)

Partij Aantal zetels
Heemskerk Lokaal 5
VVD 4
CDA 4
Liberaal Heemskerk 3
GroenLinks 3
D66 3
PvdA 2
Fractie Donny van den Berg 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)