Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland

Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Gemeenschappelijk regeling Groengebied Amstelland

Adresgegevens

Bezoekadres Amsteldijk-Noord 55
1183 TE Amstelveen
Postadres
Telefoon (020) 496 56 56 (algemeen)
Internet https://www.groengebied-amstelland.nl (algemeen)
E-mail info@groengebied-amstelland.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Gemeenschappelijk regeling Groengebied Amstelland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Groengebied Amstelland

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2005 Gemeente Amstelveen
01-01-2005 Gemeente Amsterdam
01-01-2005 Gemeente Diemen
01-01-2005 Gemeente Ouder-Amstel
01-01-2005 Provincie Noord-Holland

Doel

Deze regeling heeft ten doel binnen een gebied, als aangegeven op de bij deze regeling behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening: a. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; b. het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; c. het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering.

Financieel

Organisatiecode 0214

Grondslagen (2)

Instellingsbesluiten (1):

Wettelijke voorschriften (1):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Groengebied Amstelland
Datum van oprichting 01-01-2005
Bezoekadres Amsteldijk-Noord 55
1183 TE Amstelveen
Postadres
Telefoon (020) 496 56 56 (algemeen)
Internet https://www.groengebied-amstelland.nl (algemeen)
E-mail info@groengebied-amstelland.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina