Overheid.nl| Overheidsorganisaties

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken

Gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland

Doel

Deze regeling heeft ten doel binnen een gebied, als aangegeven op de bij deze regeling behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening: a. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; b. het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; c. het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering.

Algemeen

Regionaal samenwerkingsorgaan

Deelnemende organisaties (5)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke voorschriften (1)

Financieel

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

 

Acties

Inloggen MijnOverheidDigid logo