Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst Sozawe NW Fryslan) Gegevens van 01-01-1999 t/m heden

Zie ook

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst Sozawe NW Fryslan)

Gegevens van 01-01-1999 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Eise Eisingastraat 8
8801 KE Franeker
Postadres Postbus 4
8800 AA Franeker
Telefoon (0517) 38 02 00 (algemeen)
Internet https://www.sozawe-nw-fryslan.nl/ (algemeen)
E-mail contact@sozawe-nw-fryslan.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Regionaal samenwerkingsorgaan
Datum van oprichting 01-01-1999

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Relaties (1)

Hoort bij gemeenschappelijke regeling (1):

Terug naar begin van de pagina