Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Geldend van 10-02-2018 t/m 30-01-2020

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Laatst bijgewerkt op: 03-01-2019
Geldend van 10-02-2018 t/m 30-01-2020

Adresgegevens

Bezoekadres Eise Eisingastraat 8
8801 KE Franeker
Postadres Postbus 4
8800 AA Franeker
Telefoon (0517) 38 02 00 (algemeen)
Internet https://www.sozawe-nw-fryslan.nl/ (algemeen)
E-mail contact@sozawe-nw-fryslan.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Archiefzorgdrager Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Beleidsterreinen Sociale zekerheid | Gezin en kinderen,
Sociale zekerheid | Jongeren,
Sociale zekerheid | Ouderen,
Sociale zekerheid | Werkloosheid,
Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie
01-01-1999 Gemeente Harlingen
01-01-1999 Gemeente Vlieland
01-01-2005 Gemeente Terschelling
01-01-2018 Gemeente Waadhoeke

Doel

De Dienst heeft als doel het (doen) uitvoeren van taken van de deelnemende gemeenten op de terreinen van sociale zekerheid, maatschappelijke zorg, jeugdzorg en gesubsidieerde arbeid, voor zover een gemeente op één van deze terreinen geen uitdrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt. Voor zover een gemeente een dergelijk voorbehoud heeft gemaakt wordt dit opgenomen in een bijlage bij deze regeling.

Financieel

Organisatiecode 0435

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke grondslagen (1):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Afkorting Dienst Sozawe NW Fryslan
Datum van oprichting 01-01-1999
Bezoekadres Eise Eisingastraat 8
8801 KE Franeker
Postadres Postbus 4
8800 AA Franeker
Telefoon (0517) 38 02 00 (algemeen)
Internet https://www.sozawe-nw-fryslan.nl/ (algemeen)
E-mail contact@sozawe-nw-fryslan.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina