Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Geldend van 09-12-2015 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Geldend van 09-12-2015 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Kerkeveldlaan 2
6042 JX Roermond
Postadres Postbus 1271
6040 KG Roermond
Telefoon (088) 8420 444 (algemeen)
Internet https://www.bsgw.nl/nl (algemeen)
https://www.bsgw.nl/nl/contact (contact)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
Archiefzorgdrager Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten,
Bestuur | Waterschappen,
Financiën | Belasting

Bevoegdheden

De regeling wordt getroffen in het belang van een zo doelmatig mogelijke uitvoering van enige wettelijke bepaling of beleidsregel betreffende de heffing en invordering van: a. gemeentelijke belastingen, inclusief activiteiten in het kader van de Wet waardering onroerende zaken, zoals dit door de deelnemende gemeenten na bereikte overeenstemming daarover met het algemeen bestuur expliciet is bepaald. Het besluit wordt bij de regeling gevoegd. b. waterschapsbelastingen en - als hiervan afgeleid belang - de werkzaamheden met betrekking tot de administratie van gegevens ten behoeve van bestuursverkiezingen in het beheersgebied van de deelnemers. En zie artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (31)

Datum toetreding Organisatie
01-04-2011 Gemeente Beek
01-04-2011 Gemeente Beesel
01-04-2011 Gemeente Bergen (L)
01-04-2011 Gemeente Brunssum
01-04-2011 Gemeente Echt-Susteren
01-04-2011 Gemeente Eijsden-Margraten
01-04-2011 Gemeente Gennep
01-04-2011 Gemeente Gulpen-Wittem
01-04-2011 Gemeente Heerlen
01-04-2011 Gemeente Kerkrade
01-04-2011 Gemeente Landgraaf
01-04-2011 Gemeente Leudal
01-04-2011 Gemeente Maasgouw
01-04-2011 Gemeente Maastricht
01-04-2011 Gemeente Meerssen
01-04-2011 Gemeente Nederweert
01-04-2011 Gemeente Nuth
01-04-2011 Gemeente Onderbanken
01-04-2011 Gemeente Peel en Maas
01-04-2011 Gemeente Roerdalen
01-04-2011 Gemeente Roermond
01-04-2011 Gemeente Schinnen
01-04-2011 Gemeente Simpelveld
01-04-2011 Gemeente Sittard-Geleen
01-04-2011 Gemeente Stein
01-04-2011 Gemeente Vaals
01-04-2011 Gemeente Valkenburg aan de Geul
01-04-2011 Gemeente Venlo
01-04-2011 Gemeente Voerendaal
01-04-2011 Gemeente Weert
01-04-2011 Waterschap Limburg

Doel

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen heft en int alle lokale belastingen namens haar deelnemers, beheert de authentieke basisregistraties WOZ en BAG en verzorgt het product waarderen. BsGW voert deze taken uit voor haar deelnemers, zijnde gemeenten en waterschappen. Dit doet BsGW zo efficiënt mogelijk en op een zorgvuldige en pragmatische wijze, gericht op tijdigheid en volledigheid. BsGW is een uitvoerende en dienstverlenende organisatie die op basis van bedrijfseconomische principes wordt geleid. BsGW werkt tegen de laagst mogelijke kosten, uitgaande van de beste prijs/prestatie verhouding gekoppeld aan handhaving en waar mogelijk verhoging van het niveau van de dienstverlening. Hierbij hoort ook expliciet het zoveel mogelijk zoeken en daadwerkelijk aangaan van samenwerkingsverbanden met andere overheden wanneer deze schaalvergroting en efficiëntievoordelen opleveren. BsGW investeert als kwaliteitsorganisatie continu in de ontwikkeling van kennis en resultaatbewustzijn van zijn medewerkers; grote waarde wordt toegekend aan welzijn, veiligheid en gezondheid van de medewerkers in het functioneren.

Financieel

Organisatiecode 0715
KvK-nummer 52426297

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke voorschriften (5):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
Alternatieve naam BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg
Afkorting BsGW
Bezoekadres Kerkeveldlaan 2
6042 JX Roermond
Postadres Postbus 1271
6040 KG Roermond
Telefoon (088) 8420 444 (algemeen)
Internet https://www.bsgw.nl/nl (algemeen)
https://www.bsgw.nl/nl/contact (contact)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina