Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres De Blomboogerd 1
4003 BX Tiel
Postadres Postbus 18
4000 AA Tiel
Telefoon (0344) 704 704 (algemeen)
Internet https://www.bsr.nl (algemeen)
https://www.bsr.nl/contact
E-mail info@bsr.nl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Mandaat
Bronhouder Gemeente Tiel
Archiefzorgdrager Belastingsamenwerking Rivierenland
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten
Financiƫn | Belasting

Bevoegdheden

Zie artikel 4 en 5 van de gemeenschappelijke regeling: a. de heffing en invordering van belastingen; b. de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken waaronder tevens wordt begrepen de administratie van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden.

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Deelnemende organisaties (12)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2008 Avri
01-01-2008 Gemeente Culemborg
01-01-2008 Gemeente Geldermalsen
01-01-2008 Gemeente Lingewaal
01-01-2008 Gemeente Maasdriel
01-01-2008 Gemeente Neerijnen
01-01-2008 Gemeente Tiel
01-01-2008 Gemeente West Maas en Waal
01-01-2008 Gemeente Wijk bij Duurstede
01-01-2008 Rivierenland (Waterschap)
25-12-2013 Gemeente IJsselstein
25-12-2013 Gemeente Montfoort

Doel

Belastingsamenwerking Rivierenland heeft als doel het voor haar deelnemers uitvoeren van het heffen en invorderen van belastingen, het uitvoeren van de Wet waardering onroerende zaken, het beheer en de uitvoering van vastgoedinformatie en het beheer en de uitvoering van de Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen (BAG). BSR zorgt voor de onroerende zaakbelasting, roerende zaakbelasting, forensenbelasting, rioolheffing, hondenbelasting, afvalstoffenheffing/ reinigingsrecht, zuiveringsheffing, wegenheffingen ingezetenen, gebouwd en ongebouwd, watersysteemheffingen ongebouwd, ingezetenen, natuurterreinen en ongebouwd. Ook bepaalt BSR de WOZ-waarden van panden voor de tien deelnemende gemeenten. Het beheer en de uitvoering van de BAG wordt per medio 2014 uitgevoerd voor de gemeenten IJsselstein en Montfoort.

Financieel

Organisatiecode 0648
KvK-nummer 51804778

Grondslagen

Instellingsbesluiten (1) https://www.bsr.nl/document.php?m=1&fileid=211&f=0435eb82d8dcf224769f94f33d458d7c&attachment=0
Wettelijke voorschriften (3) Gemeentewet
Wet gemeenschappelijke regelingen
Wet waardering onroerende zaken

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Belastingsamenwerking Rivierenland
Afkorting BSR
Bezoekadres De Blomboogerd 1
4003 BX Tiel
Postadres Postbus 18
4000 AA Tiel
Telefoon (0344) 704 704 (algemeen)
Internet https://www.bsr.nl (algemeen)
https://www.bsr.nl/contact
E-mail info@bsr.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina