Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Laatst bijgewerkt op: 27-12-2018
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuislaan 2
5341 GM Oss
Postadres Postbus 154
5340 AD Oss
Telefoon (088) 551 00 00 (algemeen)
Internet https://www.bs-ob.nl (algemeen)
E-mail info@bsob.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling BSOB
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Belastingsamenwerking Oost-Brabant
Archiefzorgdrager Belastingsamenwerking Oost-Brabant
Beleidsterreinen Bestuur | Organisatie en beleid,
Financiën | Belasting

Bevoegdheden

De bevoegdheid tot heffing en invordering van: a. onroerendezaakbelasting; b. rioolheffing; c. afvalstoffenheffing; d. op of voor 1 oktober 2009 ingestelde waterschapsbelastingen; e. van andere in een bijlage opgenomen gemeentelijke belastingen; f. de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken.

Deelnemende organisaties (12)

Datum toetreding Organisatie
01-07-2010 Aa en Maas
01-07-2010 Gemeente Boekel
01-07-2010 Gemeente Deurne
01-07-2010 Gemeente Oss
01-07-2010 Gemeente Uden
01-01-2013 Gemeente Landerd
01-01-2018 Gemeente Asten
01-01-2018 Gemeente Bernheze
01-01-2018 Gemeente Gemert-Bakel
01-01-2018 Gemeente Laarbeek
01-01-2018 Gemeente Sint Anthonis
01-01-2018 Gemeente Someren

Doel

De BSOB is opgericht om de kwaliteit, dienstverlening, efficiency en continuïteit van de waardering, heffing en inning van gemeentelijke en waterschapsbelastingen te verbeteren. En wel tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

Financieel

Organisatiecode 0772
KvK-nummer 52956512

Grondslagen (9)

Instellingsbesluiten (4):

Wettelijke grondslagen (5):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Belastingsamenwerking Oost-Brabant
Afkorting BSOB
Datum van oprichting 01-07-2010
Bezoekadres Raadhuislaan 2
5341 GM Oss
Postadres Postbus 154
5340 AD Oss
Telefoon (088) 551 00 00 (algemeen)
Internet https://www.bs-ob.nl (algemeen)
E-mail info@bsob.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina