Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie (gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie (gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk)

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Koningsplein 1
2981 EA Ridderkerk
Postadres Postbus 271
2980 AG Ridderkerk
Telefoon (0180) 45 12 34 (algemeen)
Internet http://www.werkenbijbarorganisatie.nl (algemeen)
E-mail info@ridderkerk.nl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Ridderkerk
Archiefzorgdrager BAR-organisatie
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten
Bestuur | Organisatie en beleid

Bevoegdheden

Alle bevoegdheden betreffende de bedrijfsvoering.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2014 Gemeente Albrandswaard
01-01-2014 Gemeente Barendrecht
01-01-2014 Gemeente Ridderkerk

Doel

Het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige uitvoering van de door de deelnemende gemeenten opgedragen taken.

Financieel

Organisatiecode 0828
KvK-nummer 58465316

Grondslagen

Instellingsbesluiten (1) http://raadsinformatie.ridderkerk.nl/document.php?m=36&fileid=22855&f=b16bc686a7f95bd179d6ed4efc1f0397&attachment=0&c=14108
Wettelijke voorschriften (3) Algemene wet bestuursrecht
Gemeentewet
Wet gemeenschappelijke regelingen

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan BAR-organisatie
Afkorting BAR-organisatie
Bezoekadres Koningsplein 1
2981 EA Ridderkerk
Postadres Postbus 271
2980 AG Ridderkerk
Telefoon (0180) 45 12 34 (algemeen)
Internet http://www.werkenbijbarorganisatie.nl (algemeen)
E-mail info@ridderkerk.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina