Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie (gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk)

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 20-01-2020 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 20-01-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 20-01-2020 doorgevoerd.
Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Koningsplein 1
2981 EA Ridderkerk
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 271
2980 AG Ridderkerk
Telefoon (0180) 45 12 34 (algemeen)
Internet http://www.werkenbijbarorganisatie.nl (algemeen)
E-mail info@ridderkerk.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder BAR-organisatie
Archiefzorgdrager BAR-organisatie
Beleidsterreinen organisatie en bedrijfsvoering

Bevoegdheden

Artikel 5: Algemene bevoegdheidstoedeling

De daartoe bevoegde bestuursorganen van de deelnemers c.q. participanten zullen algemene dan wel afzonderlijke delegatie- en/of mandaatbesluiten bepalen welke bevoegdheden die samenhangen met de taakgebieden zoals vermeld in artikel 4 van de regeling, dienen te worden verleend aan de overeenkomstige bestuursorganen of aan de directieraad van het openbaar lichaam.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2014 Gemeente Albrandswaard
01-01-2014 Gemeente Barendrecht
01-01-2014 Gemeente Ridderkerk

Doel

Het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige uitvoering van de door de deelnemende gemeenten opgedragen taken.

Financieel

Organisatiecode 0828
KvK-nummer 58465316

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan BAR-organisatie
Afkorting BAR-organisatie
Datum van oprichting 01-01-2014
Bezoekadres Koningsplein 1
2981 EA Ridderkerk
Postadres Postbus 271
2980 AG Ridderkerk
Telefoon (0180) 45 12 34 (algemeen)
Internet http://www.werkenbijbarorganisatie.nl (algemeen)
E-mail info@ridderkerk.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.