Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Strijen (Strijen) Actief t/m 01-01-2019

Zie ook

Gemeente Strijen (Strijen)

Actief t/m 01-01-2019

Adresgegevens

Bezoekadres Waleplein 2
3291 CZ STRIJEN
Postadres Postbus 5881
3290 EA STRIJEN
Telefoon (088) 647 12 00 (algemeen)
Internet http://www.strijen.nl (algemeen)
E-mail info@strijen.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 57.72 km2
Aantal inwoners 8848
Inwoners per km2 153
Plaatsen binnen deze gemeente Mookhoek, Strijen, Strijensas
Totaal aantal zetels gemeenteraad 13

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Gemeenteraad (13 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 3
CDA 3
ChristenUnie/SGP 2
GroenLinks 2
Strijens Belang 2
PvdA 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (13) Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
Gemeenschappelijke regeling Gevudo
Gemeenschappelijke regeling ICT-samenwerking Hoeksche Waard (ISHW)
Gemeenschappelijke regeling ombudscommissie Hoeksche Waard
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard
Gemeenschappelijke regeling Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard
Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard
Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4
Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Gemeenschappelijke regeling voor het Wegschap tunnel Dordtse Kil
Gemeenschappelijke regeling WHW-bedrijven
Terug naar begin van de pagina