Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Capelle aan den IJssel (Capelle aan den IJssel)

Zie ook

Gemeente Capelle aan den IJssel (Capelle aan den IJssel)

Adresgegevens

Bezoekadres Rivierweg 111
2903 AR CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Postadres Postbus 70
2900 AB CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Telefoon 14 010 (algemeen)
Internet http://www.capelleaandenijssel.nl (algemeen)
E-mail gemeente@capelleaandenijssel.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 15.40 km2
Aantal inwoners 65374
Inwoners per km2 4245
Plaatsen binnen deze gemeente Capelle aan den IJssel
Totaal aantal zetels gemeenteraad 33

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. mr. P. Oskam (CDA)
Fractievoorzitter Mw. J. den Engelsman (CDA)
Dhr. P. Eilander (ChristenUnie)
Dhr. P.G. Holkamp (D66)
Dhr. E.C. Raadsen (GroenLinks)
Mw. C.J. van Dorp (Leefbaar Capelle)
Dhr. S. Geissler (PvdA)
Dhr. prof. dr. M.W. van Buuren (SGP)
M.W. Vlot (SP)
Dhr. L.C.A. Anink (VVD)
Locoburgemeester Mw. A.J. Hartnagel (Leefbaar Capelle)
Raadsgriffier Mw. drs. T.A. de Mik
Raadslid Mw. D. Badloe (CDA)
Mw. J. den Engelsman (CDA)
Dhr. P. Eilander (ChristenUnie)
Mw. H.A. Groenendijk-de Vries (ChristenUnie)
Dhr. P.G. Holkamp (D66)
Mw. drs. M.J. van Cappelle (D66)
Mw. mr. A.S. van der Klauw-Cornet (D66)
Dhr. E.C. Raadsen (GroenLinks)
Dhr. J.M. Snijders (GroenLinks)
B. Kerver (Leefbaar Capelle)
Dhr. A. van Bart (Leefbaar Capelle)
Dhr. C.A. Santman (Leefbaar Capelle)
Dhr. C.A.J. Schaatsbergen (Leefbaar Capelle)
Dhr. C.F.J. de Jong (Leefbaar Capelle)
Dhr. drs. M.G. Jaliens (Leefbaar Capelle)
Dhr. F. Patty (Leefbaar Capelle)
Dhr. G. Spruit (Leefbaar Capelle)
Dhr. H.S. Saritas (Leefbaar Capelle)
J.A.A. Meuldijk (Leefbaar Capelle)
M.C.J. van Gent (Leefbaar Capelle)
Mw. C.J. van Dorp (Leefbaar Capelle)
Mw. V. King-de Hoog (Leefbaar Capelle)
Dhr. S. Geissler (PvdA)
Mw. C.W.J. Weemhoff MA (PvdA)
Dhr. drs. A. Terlouw (SGP)
Dhr. P.M.D. Weijers (SGP)
Dhr. prof. dr. M.W. van Buuren (SGP)
Dhr. ing. J.F. Breepoel (SP)
M.W. Vlot (SP)
Dhr. drs. S. van Loef (VVD)
Dhr. J.S. Kolster MA MSc (VVD)
Dhr. L.C.A. Anink (VVD)
Dhr. M.N. Landzaad (VVD)
Secretaris Dhr. drs. A. de Baat
Wethouder Dhr. D.P. van Sluis (Leefbaar Capelle)
Dhr. M.E. Wilson (Leefbaar Capelle)
Mw. A.J. Hartnagel (Leefbaar Capelle)
Dhr. N.C. van Veen (VVD)
Mw. H. Westerdijk LLM (VVD)

Gemeenteraad (33 zetels)

Partij Aantal zetels
Leefbaar Capelle 13
VVD 4
D66 3
SGP 3
GroenLinks 2
PvdA 2
ChristenUnie 2
SP 2
CDA 2

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6) Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond 2015
Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD Rotterdam-Rijnmond)
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014
Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Hitland
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Terug naar begin van de pagina