Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Texel (Texel)

Zie ook

Gemeente Texel (Texel)

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 29-12-2020

Adresgegevens

Bezoekadres Emmalaan 15
1791 AT DEN BURG
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 200
1790 AE DEN BURG
Telefoon 14 0222 (algemeen)
Internet http://www.texel.nl (algemeen)
E-mail gemeente@texel.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Algemene informatie

Oppervlakte 463,28 km2
Aantal inwoners 13584
Inwoners per km2 29
Plaatsen binnen deze gemeente De Cocksdorp, De Koog, De Waal, Den Burg, Den Hoorn Texel, Oosterend NH, Oudeschild

Functies

Burgemeester Dhr. ir. M.C. Uitdehaag (D66)
Fractievoorzitter Dhr. B. Zegeren (CDA),
Mw. A.A.M. van de Wetering (D66),
Dhr. E.A.T. Marseille (GroenLinks),
Dhr. R. van de Belt (PvdA pro Texel),
Mw. J.M. Hin-Hin (Texel 2010),
Dhr. W.J. Witte (Texels Belang),
Dhr. J.J. Schuiringa (VVD)
Locoburgemeester Dhr. E. Kooiman (Texels Belang)
Raadsgriffier Mw. M. de Porto
Raadslid Dhr. B. Zegeren (CDA),
Mw. L.J. Verseput (CDA),
Mw. A.A.M. van de Wetering (D66),
Dhr. E.A.T. Marseille (GroenLinks),
Dhr. H.J.F.M. Soijer (GroenLinks),
Dhr. A.J. Veltkamp (PvdA pro Texel),
Dhr. R. van de Belt (PvdA pro Texel),
Mw. J.M. Hin-Hin (Texel 2010),
Dhr. C. Hoogerheide (Texels Belang),
Dhr. C.J. Hooijschuur (Texels Belang),
Dhr. W.J. Witte (Texels Belang),
Mw. V.C. Koot (Texels Belang),
Dhr. J.J. Schuiringa (VVD),
Dhr. N.C.B. Ran (VVD),
Dhr. P.P. van Sijp (VVD)
Secretaris Mw. E. van der Bruggen
Wethouder Dhr. R. van de Belt (PvdA),
Dhr. E. Kooiman (Texels Belang),
Mw. H. Huisman-Peelen (VVD)

Gemeenteraad (15 zetels)

Partij Aantal zetels
Texels Belang 4
VVD 3
CDA 2
PvdA pro Texel 2
GroenLinks 2
Texel 2010 1
D66 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Gemeente
Terug naar begin van de pagina