Overheid.nl| Overheidsorganisaties

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Beschrijving

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil boeren, tuinders en vissers perspectief bieden. Overal ter wereld staan de Nederlandse boeren en vissers bekend om goed, betaalbaar en veilig voedsel. Samen met alle betrokkenen wordt er gewerkt aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, natuur en landbouw nog meer met elkaar verbinden en tegelijkertijd de economische positie van de boeren verbeteren.

Functies

Heeft zeggenschap over zelfstandige bestuursorganen (13)

 

Acties

Inloggen MijnOverheidDigid logo