Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Zie ook

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Adresgegevens

Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
Postadres Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Telefoon 070 379 89 11 (algemeen)
Internet http://www.minlnv.nl (algemeen)

Beschrijving

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil boeren, tuinders en vissers perspectief bieden. Overal ter wereld staan de Nederlandse boeren en vissers bekend om goed, betaalbaar en veilig voedsel. Samen met alle betrokkenen wordt er gewerkt aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, natuur en landbouw nog meer met elkaar verbinden en tegelijkertijd de economische positie van de boeren verbeteren.

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Minister (Artikel 1.2, lid 1a, WNT)

Functies

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / viceminister-president Drs. C.J. Schouten

Relaties

Heeft zeggenschap over zelfstandige bestuursorganen (13) Bureau Beheer Landbouwgronden
Centrale Commissie Dierproeven
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Grondkamers (Cluster)
Kamer voor de Binnenvisserij
Raad voor plantenrassen
Staatsbosbeheer
Stichting Bloembollenkeuringsdienst
Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel
Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau
Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en Pootgoed van Landbouwgewassen
Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst voor de Tuinbouw
Stichting Skal Biocontrole
Terug naar begin van de pagina