Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Ministerie

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 22-06-2021 Op 28-09-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 22-06-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Telefoon (070) 379 89 11 (algemeen)
Internet https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit (algemeen)

Agentschappen (1)

Heeft enige zeggenschap over zelfstandige bestuursorganen (14)

Adviescolleges die bij dit ministerie horen (11)

Functies

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, viceminister-president mw. drs. C.J. (Carola) Schouten

Beschrijving

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties.

Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren.

Wij werken ook aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1646 - RIJK CAO
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Minister (Artikel 1.2, lid 1a, WNT)