Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Wormerland (Wormerland)

Zie ook

Gemeente Wormerland (Wormerland)

Adresgegevens

Bezoekadres Koetserstraat 3
1531 NX WORMER
Postadres Postbus 20
1530 AA WORMER
Telefoon (075) 651 21 00 (algemeen)
Internet http://www.wormerland.nl (algemeen)
E-mail postbus@wormerland.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 45.14 km2
Aantal inwoners 15796
Inwoners per km2 349
Plaatsen binnen deze gemeente Jisp, Oostknollendam, Spijkerboor NH, Wijdewormer, Wormer
Totaal aantal zetels gemeenteraad 17

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. P.C. Tange (GroenLinks)
Fractievoorzitter Dhr. J. Rijken (CDA)
Dhr. H. Kramer (D66)
Dhr. R. Doorn (GroenLinks)
Dhr. R.P. Hendriks (Liberaal Wormerland)
Dhr. J. Boer (POV)
Dhr. C.J. Kindt (PvdA)
Dhr. R.F.T. Wanrooij (VVD)
Locoburgemeester Dhr. R.J.G. Berhout (VVD)
Raadsgriffier Mw. mr. I.P. Vrolijk
Raadslid Dhr. J. Rijken (CDA)
Mw. M. Holdener-v.d. Geer (CDA)
Dhr. H. Kramer (D66)
Dhr. F.C. Stoop (GroenLinks)
Dhr. R. Doorn (GroenLinks)
K. Schoonheim (GroenLinks)
Mw. P.J.M. Fens (GroenLinks)
Dhr. K.IJ. Luttik (Liberaal Wormerland)
Dhr. R.P. Hendriks (Liberaal Wormerland)
Mw. A. Smit-de Ridder (Liberaal Wormerland)
Dhr. J. Boer (POV)
M. Haalboom (POV)
Dhr. C.J. Kindt (PvdA)
M. Klootwijk (PvdA)
Dhr. F.C. Sanders (VVD)
Dhr. mr. C.J.M. Doorenbos (VVD)
Dhr. R.F.T. Wanrooij (VVD)
Secretaris Dhr. R. Kool
Wethouder Dhr. J.M. Schalkwijk (CDA)
Dhr. H.P.J. Halewijn (GroenLinks)
Dhr. K. van Waaijen (PvdA)
Dhr. R.J.G. Berhout (VVD)

Gemeenteraad (17 zetels)

Partij Aantal zetels
GroenLinks 4
VVD 3
Liberaal Wormerland 3
CDA 2
POV 2
PvdA 2
D66 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (15) Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2015
Gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland
Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland
Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Samenwerking Uitvoerende Taken Wormerland-Zaanstad (S.U.T.W.Z.)
Gemeenschappelijke Regeling Landschap Waterland
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
Gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten
Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland
Gemeenschappelijke regeling Regionale Samenwerking Decentralisaties in Sociaal Domein
Gemeenschappelijke Regeling Regionale Samenwerking Volkshuisvesting Zaanstreek
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017
Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam
Gemeenschappelijke Regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken
Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland
Regeling gemeenschappelijk Orgaan Stichting Primair Openbaar Onderwijs Regio Waterland (zonder Purmerend) en Oostzaan
Terug naar begin van de pagina