Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Ermelo (Ermelo) (GLD)

Zie ook

Gemeente Ermelo (Ermelo) (GLD)

Laatst bijgewerkt op: 31-07-2020

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 2
3851 NT ERMELO
Postadres Postbus 500
3850 AM ERMELO
Telefoon (0341) 56 73 21 (algemeen)
Internet http://www.ermelo.nl (algemeen)
E-mail gemeente@ermelo.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Algemene informatie

Oppervlakte 87,38 km2
Aantal inwoners 26793
Inwoners per km2 306
Plaatsen binnen deze gemeente Ermelo

Functies

Burgemeester Dhr. A.A.J. Baars (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. B.A.C. van der Knaap (BurgerBelangen Ermelo),
Dhr. S. Hamstra (CDA),
Mw. F. Spoelstra (ChristenUnie),
Mw. A.A. Knoppert-Ruiter (Progressief Ermelo),
Dhr. F.N. Snoek (SGP),
Mw. H. van der Weide-van 't Hof (VVD)
Locoburgemeester Dhr. A.L. Klappe (Progressief Ermelo)
Raadsgriffier Mw. A.J. van Meerveld
Raadslid Dhr. B.A.C. van der Knaap (BurgerBelangen Ermelo),
Dhr. B.G. Noorloos (BurgerBelangen Ermelo),
Dhr. J. Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo),
Dhr. A. Willemsen (CDA),
Dhr. C.H. Louwerse (CDA),
Dhr. D. te Brake (CDA),
Dhr. E. van der Weide (CDA),
Dhr. L.C. Bruining (CDA),
Dhr. S. Hamstra (CDA),
Dhr. D. Tillema (ChristenUnie),
Dhr. H.R. van Veen (ChristenUnie),
Dhr. J. van der Deure (ChristenUnie),
Mw. F. Spoelstra (ChristenUnie),
Dhr. A.J.M. Kleijnen (Progressief Ermelo),
Dhr. R. Arts (Progressief Ermelo),
Mw. A.A. Knoppert-Ruiter (Progressief Ermelo),
Mw. E. Kars (Progressief Ermelo),
Dhr. F.N. Snoek (SGP),
Dhr. P.W. Stam (SGP),
Mw. H. van der Weide-van 't Hof (VVD),
Mw. M.B.C.M. van den Broek-van Rijswijk (VVD)
Secretaris Dhr. A.M. Weststrate
Wethouder Dhr. W. Vogelsang (BurgerBelangen Ermelo),
Dhr. A.L. Klappe (Progressief Ermelo),
Dhr. L.A. van der Velden (SGP),
Dhr. H. de Haan (VVD)

Gemeenteraad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 6
Progressief Ermelo 4
ChristenUnie 4
BurgerBelangen Ermelo 3
SGP 2
VVD 2

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Gemeente
Terug naar begin van de pagina