Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Edam-Volendam (Edam-Volendam)

Zie ook

Gemeente Edam-Volendam (Edam-Volendam)

Adresgegevens

Bezoekadres Burg van der Knoopdreef 1
1132 KN VOLENDAM
Postadres Postbus 180
1130 AD VOLENDAM
Telefoon (0299) 39 83 98 (algemeen)
Internet http://www.edam-volendam.nl (algemeen)
E-mail info@edam-volendam.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 24.79 km2
Aantal inwoners 28754
Inwoners per km2 1159
Plaatsen binnen deze gemeente Beets NH, Edam, Hobrede, Kwadijk, Middelie, Oosthuizen, Purmer, Schardam, Volendam, Warder
Totaal aantal zetels gemeenteraad 25

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Mw. L.J. Sievers (Onafhankelijk)
Fractievoorzitter Dhr. A. de Jong (CDA)
Dhr. dr. N.M. van Straalen (GroenLinks)
Dhr. L.T. Kras (Lijst Kras)
Dhr. P.M. Bliek (PvdA)
Mw. A.C.M. Bootsman-Tol (Volendam|80)
Dhr. E.A.M. Karregat (VVD)
Dhr. D. Dijkshoorn (Zeevangs Belang)
Locoburgemeester Dhr. A.C.J. Koning (Lijst Kras)
Raadsgriffier Mw. M. van Essen-de Boer
Raadslid Dhr. A. de Jong (CDA)
Dhr. J.J.M. de Boer (CDA)
Dhr. J.W. van der Lee (CDA)
Dhr. L.J.T. Schilder (CDA)
Dhr. dr. N.M. van Straalen (GroenLinks)
Dhr. W. Lous (GroenLinks)
Mw. G.A.F. van den Hogen (GroenLinks)
Dhr. C.T.C. Maurer (Lijst Kras)
Dhr. E.N.M. Schokker (Lijst Kras)
Dhr. J.C.M. Veerman (Lijst Kras)
Dhr. L.T. Kras (Lijst Kras)
Dhr. W.H.M. Rijkenberg (Lijst Kras)
Mw. E.A.M. Bond (Lijst Kras)
Dhr. P.M. Bliek (PvdA)
Dhr. P.A. de Does (Volendam|80)
Dhr. S.J.L.M. Rikkers (Volendam|80)
Dhr. W.J.M. Visscher (Volendam|80)
Mw. A.C.M. Bootsman-Tol (Volendam|80)
Dhr. E.A.M. Karregat (VVD)
Dhr. J.J. Surie (VVD)
Mw. T.M.C. van Raaij (VVD)
Dhr. A. Middelbeek (Zeevangs Belang)
Dhr. C. Sietsema (Zeevangs Belang)
Dhr. D. Dijkshoorn (Zeevangs Belang)
Dhr. P. van Gijzel (Zeevangs Belang)
Secretaris Dhr. H. Woude
Wethouder Dhr. V. Tuijp (CDA)
Dhr. A.C.J. Koning (Lijst Kras)
Dhr. W.P.L.M. Runderkamp (VVD)
Dhr. H. Schütt (Zeevangs Belang)

Gemeenteraad (25 zetels)

Partij Aantal zetels
Lijst Kras 6
CDA 4
Zeevangs Belang 4
Volendam|80 4
GroenLinks 3
VVD 3
PvdA 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (10) Gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland
Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland
Gemeenschappelijke Regeling Landschap Waterland
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland
Gemeenschappelijke regeling Regionale Samenwerking Decentralisaties in Sociaal Domein
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017
Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam
Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland
Regeling gemeenschappelijk Orgaan Stichting Primair Openbaar Onderwijs Regio Waterland (zonder Purmerend) en Oostzaan
Terug naar begin van de pagina