Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Helmond (Helmond)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 27-10-2021 Op 27-10-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 27-10-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Frans Joseph v Thielpark 1
5707 BX HELMOND
Provincie Noord-Brabant
Postadres Postbus 950
5700 AZ HELMOND
Telefoon 14 0492 (algemeen)
Internet http://www.helmond.nl (algemeen)
E-mail gemeente@helmond.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Algemene informatie

Oppervlakte 54,56 km2
Aantal inwoners 90903
Inwoners per km2 1666
Plaatsen binnen deze gemeente Helmond

Functies

Burgemeester Mw. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. FJ Mol (50Plus),
Mw. J.G.M. Bach-Smits (Bach Plus),
Dhr. P.T.J. Vervoort (CDA),
Dhr. S.A.W. Stevens (D66),
Dhr. T.Y.M. Tuerlings (GroenLinks),
Dhr. M.P.J. Rieter (Helder Helmond),
Dhr. L.M.M. Smits (Helmond Aktief),
Mw. J.M.G. Spierings-van Deursen (Lokaal sterk),
Mw. P.J.E. Peijs (PvdA),
Mw. L.W.J. Maráczi (SP),
Dhr. C.H.M. van der Burgt (VVD),
Dhr. S.W. van Lierop (plan!)
Locoburgemeester Dhr. E. de Vries (SP)
Raadsgriffier Dhr. mr. J.P.T.M. Jaspers
Raadslid Dhr. FJ Mol (50Plus),
Dhr. JL van Aert (50Plus),
Mw. J.G.M. Bach-Smits (Bach Plus),
Dhr. J.H.J.M. Roefs (CDA),
Dhr. P.T.J. Vervoort (CDA),
Dhr. S. Dere (CDA),
Mw. drs. D.J.A.M. Meulenbroek (CDA),
Y Yeyden (CDA),
Dhr. J.M. van den Bogaard (D66),
Dhr. M.C. Selten (D66),
Dhr. S.A.W. Stevens (D66),
Dhr. L.M.L.A. van Sas (GroenLinks),
Dhr. M. Yahia (GroenLinks),
Dhr. R.D.J. Bleekrode (GroenLinks),
Dhr. T. van de Meulengraaf (GroenLinks),
Dhr. T.Y.M. Tuerlings (GroenLinks),
Mw. L.C. Tamarinof (GroenLinks),
Dhr. M. Rieter (Helder Helmond),
Dhr. M.P.J. Rieter (Helder Helmond),
Mw. A.C.M.J. van der Zee (Helder Helmond),
Dhr. L.M.M. Smits (Helmond Aktief),
Dhr. H.F.J Bekkers (Lokaal sterk),
Dhr. J.F.J. Kuypers (Lokaal sterk),
Mw. J.M.G. Spierings-van Deursen (Lokaal sterk),
Dhr. ir. J.B. de Mare (PvdA),
Mw. P.J.E. Peijs (PvdA),
Dhr. A. Spruijt (SP),
Dhr. G.T.H. Klaus (SP),
Dhr. H. Terzioglu (SP),
Dhr. J.M.T.M. van Gemert (SP),
Mw. L.W.J. Maráczi (SP),
Dhr. C.H.M. van der Burgt (VVD),
Dhr. M.H.M. Akkers (VVD),
Dhr. T.C.P.M. Manders (VVD),
Mw. A.C.G.M. Janssen-Jansen (VVD),
Mw. SAV Stijkel - van den Braken (VVD),
Dhr. S.W. van Lierop (plan!)
Secretaris Dhr. ing. H.J. de Ruiter
Wethouder Mw. mr. G.L.C.C. van den Waardenburg (D66),
Dhr. A Harijgens (GroenLinks),
Mw. C. Dortmans (GroenLinks),
Dhr. H.M.J.M. van Dijk (Lokaal sterk),
Dhr. E. de Vries (SP),
Dhr. S.J.P.H.A. van de Brug (VVD)

Gemeenteraad (37 zetels)

Partij Aantal zetels
GroenLinks 6
VVD 5
SP 5
CDA 5
D66 3
Helder Helmond 3
Lokaal sterk 3
PvdA 2
50Plus 2
Bach Plus 1
plan! 1
Helmond Aktief 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)