Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Helmond (Helmond)

Zie ook

Gemeente Helmond (Helmond)

Adresgegevens

Bezoekadres Frans Joseph v Thielpark 1
5707 BX HELMOND
Postadres Postbus 950
5700 AZ HELMOND
Telefoon 140492 (algemeen)
Internet http://www.helmond.nl (algemeen)
E-mail gemeente@helmond.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeente
Oppervlakte 54,56 km2
Aantal inwoners 86061
Inwoners per km2 1577
Plaatsen binnen deze gemeente Helmond
Totaal aantal zetels gemeenteraad 37

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Mw. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel (CDA)
Fractievoorzitter Mw. J.G.M. Bach (Bach Plus),
Dhr. J.H.J.M. Roefs (CDA),
Dhr. SAW Stevens (D66),
Dhr. T.Y.M. Tuerlings (GroenLinks),
Dhr. M.P.J. Rieter (Helder Helmond),
Dhr. L.M.M. Smits (Helmond Aktief),
Mw. J.M.G. Spierings-van Deursen (Lokaal sterk),
Dhr. S.W. van Lierop (plan!),
Dhr. D Kurumli (PvdA),
Dhr. J.M.T.M. van Gemert (SP),
Dhr. C.H.M. van der Burgt (VVD),
Dhr. FJ Mol (50Plus)
Locoburgemeester Dhr. E. de Vries (SP)
Raadsgriffier Dhr. mr. J.P.T.M. Jaspers
Raadslid Mw. J.G.M. Bach (Bach Plus),
Dhr. J.H.J.M. Roefs (CDA),
Dhr. P.T.J. Vervoort (CDA),
Dhr. S Dere (CDA),
Mw. drs. D.J.A.M. Meulenbroek (CDA),
Y Yeyden (CDA),
Dhr. J.M. van den Bogaard (D66),
Dhr. M.C. Selten (D66),
Dhr. SAW Stevens (D66),
Dhr. L.M.L.A. van Sas (GroenLinks),
Dhr. M. Yahia (GroenLinks),
Dhr. R.D.J. Bleekrode (GroenLinks),
Dhr. T. van de Meulengraaf (GroenLinks),
Dhr. T.Y.M. Tuerlings (GroenLinks),
Mw. L.C. Tamarinof (GroenLinks),
Dhr. M. Rieter (Helder Helmond),
Dhr. M.P.J. Rieter (Helder Helmond),
Mw. A.C.M.J. van der Zee (Helder Helmond),
Dhr. L.M.M. Smits (Helmond Aktief),
Dhr. H.F.J Bekkers (Lokaal sterk),
Dhr. J.F.J. Kuypers (Lokaal sterk),
Mw. J.M.G. Spierings-van Deursen (Lokaal sterk),
Dhr. S.W. van Lierop (plan!),
Dhr. D Kurumli (PvdA),
Mw. P.J.E. Peijs (PvdA),
Dhr. A. Spruijt (SP),
Dhr. E.J.J. Islaratoeboen (SP),
Dhr. J de Graaf (SP),
Dhr. J.M.T.M. van Gemert (SP),
Mw. L.W.J. Maráczi (SP),
Dhr. C.H.M. van der Burgt (VVD),
Dhr. S.J.P.H.A. van de Brug (VVD),
Dhr. T.C.P.M. Manders (VVD),
Mw. A.C.G.M. Janssen (VVD),
Mw. L.J.C. van Bokhoven (VVD),
Dhr. FJ Mol (50Plus),
Dhr. JL van Aert (50Plus)
Secretaris Dhr. mr. drs. A.P.M. ter Voert
Wethouder Mw. mr. G.L.C.C. van den Waardenburg (D66),
Mw. C. Dortmans (GroenLinks),
Mw. M.J.A. Maas (GroenLinks),
Dhr. H.M.J.M. van Dijk (Lokaal sterk),
Dhr. E. de Vries (SP),
Dhr. J.C.J. van Bree (VVD)

Gemeenteraad (37 zetels)

Partij Aantal zetels
GroenLinks 6
VVD 5
CDA 5
SP 5
D66 3
Helder Helmond 3
Lokaal sterk 3
PvdA 2
50Plus 2
Bach Plus 1
Helmond Aktief 1
plan! 1

Relaties (6)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6):

Terug naar begin van de pagina