Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Landsmeer (Landsmeer)

Zie ook

Gemeente Landsmeer (Landsmeer)

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisstraat 1
1121 XC LANDSMEER
Postadres Postbus 1
1120 AA LANDSMEER
Telefoon (020) 487 71 11 (algemeen)
Internet http://www.landsmeer.nl (algemeen)
E-mail gemeente@Landsmeer.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 26.44 km2
Aantal inwoners 10264
Inwoners per km2 388
Plaatsen binnen deze gemeente Den Ilp, Landsmeer, Purmerland
Totaal aantal zetels gemeenteraad 14

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester waarnemend Mw. A.L.E.C. van der Stoel (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. E.B. Knibbe (CDA)
Mw. M.G.O. Oud Elfferich (D66)
Mw. G.D. Mulder (Lijst Debby Mulder-Damme)
Dhr. A. Damme (Lijst Van Campen)
Dhr. A.S.A. la Fontaine (Positief Landsmeer)
Dhr. M. Wilmans (PvdA)
Dhr. N. Bonenkamp (VVD)
Locoburgemeester Dhr. R. Quakernaat (VVD)
Raadsgriffier Mw. drs. E. van der Voorde
Raadslid Dhr. A.J.G.J. Erp (CDA)
Dhr. E.B. Knibbe (CDA)
Dhr. N. Boerma (D66)
Dhr. N. Rijpkema (D66)
Mw. M.G.O. Oud Elfferich (D66)
Mw. G.D. Mulder (Lijst Debby Mulder-Damme)
Dhr. A. Damme (Lijst Van Campen)
Dhr. A.S. Bosch (Positief Landsmeer)
Dhr. A.S.A. la Fontaine (Positief Landsmeer)
Dhr. M. Wilmans (PvdA)
Mw. M. Farjon (PvdA)
Dhr. N. Bonenkamp (VVD)
Mw. A. Verhoef (VVD)
Mw. L. Kloosterboer Haenen (VVD)
Secretaris VACANT
Wethouder Mw. M. Elfferich (D66)
Dhr. R. Quakernaat (VVD)

Gemeenteraad (14 zetels)

Partij Aantal zetels
D66 3
VVD 3
PvdA 2
CDA 2
Positief Landsmeer 2
Lijst Debby Mulder-Damme 1
Lijst Van Campen 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (11) Gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland
Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland
Gemeenschappelijke Regeling Landschap Waterland
Gemeenschappelijke regeling ombudsman metropool Amsterdam
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland
Gemeenschappelijke regeling Regionale Samenwerking Decentralisaties in Sociaal Domein
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017
Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam
Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland
Regeling gemeenschappelijk Orgaan Stichting Primair Openbaar Onderwijs Regio Waterland (zonder Purmerend) en Oostzaan
Terug naar begin van de pagina