Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Diemen (Diemen)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 21-07-2021 Op 29-07-2020 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 21-07-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres D.J. den Hartoglaan 1
1111 ZB DIEMEN
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 191
1110 AD DIEMEN
Telefoon (020) 314 48 88 (algemeen)
Internet http://www.diemen.nl (algemeen)
E-mail info@diemen.nl (algemeen)

Algemene informatie

Oppervlakte 14,03 km2
Aantal inwoners 28121
Inwoners per km2 2004
Plaatsen binnen deze gemeente Diemen

Functies

Burgemeester Dhr. E. Boog (D66)
Fractievoorzitter Mw. M.P.H. de Graaff-Nijssen (CDA),
Dhr. R. Poelwijk (D66),
Mw. H. van `t Riet (GroenLinks),
Dhr. J.G.M. Sikking (Onafhankelijke Partij Diemen),
Dhr. W. Advokaat (Ons Diemen),
Dhr. P.A. Prins (Ouderenpartij Diemen),
Mw. S. Kuilman (PvdA),
Mw. B.H.M. Wielage (VVD)
Locoburgemeester Dhr. J.D.W. Klaasse (D66)
Raadsgriffier Dhr. mr. J.G. Nubé
Raadslid Mw. M.P.H. de Graaff-Nijssen (CDA),
Dhr. H.J. Berkhout (D66),
Dhr. K de Haan (D66),
Dhr. R. Poelwijk (D66),
Mw. J.A. Pietersen (D66),
M.B.A. van Schoot (GroenLinks),
Mw. A.M. de Smalen (GroenLinks),
Mw. H. van `t Riet (GroenLinks),
Mw. N. van Engelen (GroenLinks),
Mw. Y. Yildiz-Kaya (GroenLinks),
Dhr. J.G.M. Sikking (Onafhankelijke Partij Diemen),
Dhr. R.L. Smits (Onafhankelijke Partij Diemen),
Dhr. W. Advokaat (Ons Diemen),
Dhr. E.S. den Heijer (Ouderenpartij Diemen),
Dhr. P.A. Prins (Ouderenpartij Diemen),
Dhr. F.W. Geerts (PvdA),
Dhr. N.C. Portegijs (PvdA),
Mw. S. Kuilman (PvdA),
Dhr. B. Timmer (VVD),
Dhr. J.A. Jägers (VVD),
Mw. B.H.M. Wielage (VVD)
Secretaris Dhr. drs. T. Kemper
Wethouder Dhr. J.D.W. Klaasse (D66),
Dhr. M.A. Sikkes-van den Berg (GroenLinks),
Dhr. A.J.M. Scholten (PvdA)

Gemeenteraad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
GroenLinks 5
D66 4
VVD 3
PvdA 3
Ouderenpartij Diemen 2
Onafhankelijke Partij Diemen 2
Ons Diemen 1
CDA 1

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (10)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)