Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Smallingerland (Smallingerland) (FR)

Zie ook

Gemeente Smallingerland (Smallingerland) (FR)

Laatst bijgewerkt op: 09-06-2020

Adresgegevens

Bezoekadres Gauke Boelensstraat 2
9203 RM DRACHTEN
Postadres Postbus 10000
9200 HA DRACHTEN
Telefoon (0512) 58 12 34 (algemeen)
Internet http://www.smallingerland.nl (algemeen)
E-mail gemeente@smallingerland.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Algemene informatie

Oppervlakte 126,14 km2
Aantal inwoners 55889
Inwoners per km2 443
Plaatsen binnen deze gemeente Boornbergum, De Tike, De Veenhoop, De Wilgen, Drachten, Drachtstercompagnie, Goengahuizen, Houtigehage, Kortehemmen, Nijega, Opeinde, Oudega Gem Smallingerlnd, Rottevalle, Smalle Ee

Functies

Burgemeester Dhr. J. Rijpstra (VVD)
Fractievoorzitter Mw. K. van der Velde-Ronda (CDA),
Dhr. K. van Veelen (ChristenUnie),
Dhr. R. van der Leck (D66),
Dhr. Y. de Vries (Eerste Lokale Partij),
Dhr. D. Oosterhof (FNP),
Dhr. W. de Boer (Fractie De Boer),
Mw. L. Meinsma (GroenLinks),
Dhr. A.M. Pieters (PvdA),
Dhr. M. Hofman (Smallingerlands Belang),
Dhr. R.H. Vos (SP)
Raadsgriffier Dhr. drs. G.J. Fokkema
Raadslid Dhr. J.L. Doddema (CDA),
Mw. C. Ponne (CDA),
Mw. K. van der Velde-Ronda (CDA),
Mw. M. de Voor-Veenstra (CDA),
Dhr. J.E. de Jong (ChristenUnie),
Dhr. K. van Veelen (ChristenUnie),
Dhr. P.D. van der Zwan (ChristenUnie),
Dhr. R. van der Leck (D66),
Dhr. R.F. Postma (D66),
Dhr. D. van Drogen (Eerste Lokale Partij),
Dhr. G. Lamsma (Eerste Lokale Partij),
Dhr. J.M. Bolt (Eerste Lokale Partij),
Dhr. Y. de Vries (Eerste Lokale Partij),
Mw. S. de Jong-Snip (Eerste Lokale Partij),
Mw. S. Sikkema (Eerste Lokale Partij),
Mw. V. Postma-Velsen (Eerste Lokale Partij),
Dhr. D. Oosterhof (FNP),
Dhr. W. de Boer (Fractie De Boer),
Dhr. P. Lesterhuis (GroenLinks),
Mw. L. Meinsma (GroenLinks),
Dhr. A.M. Pieters (PvdA),
Dhr. J.J. Veldkamp (PvdA),
Mw. A.M.V. Visser (PvdA),
Mw. B.D. Mulder (PvdA),
Dhr. M. Hofman (Smallingerlands Belang),
Mw. J. Mast-Nikkels (Smallingerlands Belang),
Dhr. J.B. van der Horst (SP),
Dhr. R.H. Vos (SP),
Mw. D.M.W. Rombouts (VVD)
Secretaris Dhr. H.B.J. Mulder
Wethouder Mw. M. Sijperda (Eerste Lokale Partij),
Dhr. P. de Ruiter (GroenLinks),
Dhr. S. Hoekstra (VVD)

Gemeenteraad (29 zetels)

Partij Aantal zetels
Eerste Lokale Partij 7
CDA 4
PvdA 4
ChristenUnie 3
GroenLinks 2
SP 2
D66 2
Smallingerlands Belang 2
Fractie De Boer 1
VVD 1
FNP 1

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Gemeente
Terug naar begin van de pagina