Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Smallingerland (Smallingerland) (FR)

Zie ook

Gemeente Smallingerland (Smallingerland) (FR)

Adresgegevens

Bezoekadres Gauke Boelensstraat 2
9203 RM DRACHTEN
Postadres Postbus 10000
9200 HA DRACHTEN
Telefoon (0512) 58 12 34 (algemeen)
Internet http://www.smallingerland.nl (algemeen)
E-mail gemeente@smallingerland.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeente
Oppervlakte 126,14 km2
Aantal inwoners 55889
Inwoners per km2 443
Plaatsen binnen deze gemeente Boornbergum, De Tike, De Veenhoop, De Wilgen, Drachten, Drachtstercompagnie, Goengahuizen, Houtigehage, Kortehemmen, Nijega, Opeinde, Oudega Gem Smallingerlnd, Rottevalle, Smalle Ee
Totaal aantal zetels gemeenteraad 29

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. J. Rijpstra (VVD)
Fractievoorzitter Mw. K. van der Velde-Ronda (CDA),
Dhr. K. van Veelen (ChristenUnie),
Dhr. R. van der Leck (D66),
Dhr. Y. de Vries (Eerste Lokale Partij),
Dhr. D. Oosterhof (FNP),
Dhr. W. de Boer (Fractie De Boer),
Mw. L. Meinsma (GroenLinks),
Dhr. A.M. Pieters (PvdA),
Dhr. M. Hofman (Smallingerlands Belang),
Dhr. R.H. Vos (SP)
Locoburgemeester Dhr. R.B. Bakker (Eerste Lokale Partij)
Raadsgriffier Dhr. drs. G.J. Fokkema
Raadslid Dhr. J.L. Doddema (CDA),
Mw. C. Ponne (CDA),
Mw. K. van der Velde-Ronda (CDA),
Mw. M. de Voor-Veenstra (CDA),
Dhr. J.E. de Jong (ChristenUnie),
Dhr. K. van Veelen (ChristenUnie),
Dhr. P.D. van der Zwan (ChristenUnie),
Dhr. R. van der Leck (D66),
Dhr. R.F. Postma (D66),
Dhr. D. van Drogen (Eerste Lokale Partij),
Dhr. G. Lamsma (Eerste Lokale Partij),
Dhr. J.M. Bolt (Eerste Lokale Partij),
Dhr. Y. de Vries (Eerste Lokale Partij),
Mw. S. de Jong-Snip (Eerste Lokale Partij),
Mw. S. Sikkema (Eerste Lokale Partij),
Mw. V. Postma-Velsen (Eerste Lokale Partij),
Dhr. D. Oosterhof (FNP),
Dhr. W. de Boer (Fractie De Boer),
Dhr. P. Lesterhuis (GroenLinks),
Mw. L. Meinsma (GroenLinks),
Dhr. A.M. Pieters (PvdA),
Dhr. J.J. Veldkamp (PvdA),
Mw. A.M.V. Visser (PvdA),
Mw. B.D. Mulder (PvdA),
Dhr. M. Hofman (Smallingerlands Belang),
Mw. J. Mast-Nikkels (Smallingerlands Belang),
Dhr. J.B. van der Horst (SP),
Dhr. R.H. Vos (SP),
Mw. D.M.W. Rombouts (VVD)
Secretaris Dhr. H.B.J. Mulder
Wethouder Dhr. R.B. Bakker (Eerste Lokale Partij),
Mw. M. Sijperda (Eerste Lokale Partij),
Dhr. P. de Ruiter (GroenLinks),
Dhr. S. Hoekstra (VVD)

Gemeenteraad (29 zetels)

Partij Aantal zetels
Eerste Lokale Partij 7
CDA 4
PvdA 4
ChristenUnie 3
GroenLinks 2
SP 2
D66 2
Smallingerlands Belang 2
Fractie De Boer 1
VVD 1
FNP 1

Relaties (6)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6):

Terug naar begin van de pagina