Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Smallingerland (Smallingerland) (FR)

Zie ook

Gemeente Smallingerland (Smallingerland) (FR)

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 09-11-2020

Adresgegevens

Bezoekadres Gauke Boelensstraat 2
9203 RM DRACHTEN
Postadres Postbus 10000
9200 HA DRACHTEN
Telefoon (0512) 58 12 34 (algemeen)
Internet http://www.smallingerland.nl (algemeen)
E-mail gemeente@smallingerland.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Algemene informatie

Oppervlakte 126,14 km2
Aantal inwoners 55889
Inwoners per km2 443
Plaatsen binnen deze gemeente Boornbergum, De Tike, De Veenhoop, De Wilgen, Drachten, Drachtstercompagnie, Goengahuizen, Houtigehage, Kortehemmen, Nijega, Opeinde, Oudega Gem Smallingerlnd, Rottevalle, Smalle Ee

Functies

Burgemeester Dhr. J. Rijpstra (VVD)
Fractievoorzitter Mw. K. van der Velde-Ronda (CDA),
Dhr. K. van Veelen (ChristenUnie),
Dhr. R. van der Leck (D66),
Dhr. Y. de Vries (Eerste Lokale Partij),
Dhr. D. Oosterhof (FNP),
Mw. L. Meinsma (GroenLinks),
Dhr. A.M. Pieters (PvdA),
Dhr. M. Hofman (Smallingerlands Belang),
Dhr. M. Schrier (SP),
Dhr. M. Molhoek (VVD)
Locoburgemeester Mw. M. le Roy
Raadsgriffier Dhr. drs. G.J. Fokkema
Raadslid Dhr. J.L. Doddema (CDA),
Mw. C. Ponne (CDA),
Mw. K. van der Velde-Ronda (CDA),
Mw. M. de Voor-Veenstra (CDA),
Dhr. J.E. de Jong (ChristenUnie),
Dhr. K. van Veelen (ChristenUnie),
Dhr. S. Roelofs (ChristenUnie),
Dhr. R. van der Leck (D66),
Dhr. R.F. Postma (D66),
Dhr. G. Lamsma (Eerste Lokale Partij),
Dhr. H. Hofstee (Eerste Lokale Partij),
Dhr. J.M. Bolt (Eerste Lokale Partij),
Dhr. W. de Boer (Eerste Lokale Partij),
Dhr. Y. de Vries (Eerste Lokale Partij),
Mw. S. de Jong (Eerste Lokale Partij),
Mw. S. Sikkema (Eerste Lokale Partij),
Mw. V. Postma-Velsen (Eerste Lokale Partij),
Dhr. D. Oosterhof (FNP),
Dhr. P. Lesterhuis (GroenLinks),
Mw. L. Meinsma (GroenLinks),
Dhr. A.M. Pieters (PvdA),
Dhr. J.J. Veldkamp (PvdA),
Mw. A.M.V. Visser (PvdA),
Mw. B.D. Mulder (PvdA),
Dhr. M. Hofman (Smallingerlands Belang),
Mw. J. Mast-Nikkels (Smallingerlands Belang),
Dhr. J. Al Sari (SP),
Dhr. M. Schrier (SP),
Dhr. M. Molhoek (VVD),
Mw. D.M.W. Elzer-Rombouts (VVD)
Secretaris Dhr. H.B.J. Mulder
Wethouder Dhr. mr. B.G. Westerink,
Dhr. mr. F.A.J.M. van Beek,
Dhr. mr. R Hartogh Heys van de Lier,
Mw. M. le Roy

Gemeenteraad (30 zetels)

Partij Aantal zetels
Eerste Lokale Partij 8
PvdA 4
CDA 4
ChristenUnie 3
VVD 2
SP 2
D66 2
Smallingerlands Belang 2
GroenLinks 2
FNP 1

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Gemeente
Terug naar begin van de pagina