Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Mook en Middelaar (Mook en Middelaar)

Zie ook

Gemeente Mook en Middelaar (Mook en Middelaar)

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 22-01-2021

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 6
6585 AP MOOK
Provincie Limburg
Postadres Postbus 200
6585 ZK MOOK
Telefoon (024) 696 91 11 (algemeen)
Internet http://www.mookenmiddelaar.nl (algemeen)
E-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Algemene informatie

Oppervlakte 18,84 km2
Aantal inwoners 7768
Inwoners per km2 412
Plaatsen binnen deze gemeente Middelaar, Molenhoek LB, Mook, Plasmolen

Functies

Burgemeester Dhr. mr. drs. W. Gradisen (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. drs. F.M.M. Jongen (CDA),
Dhr. A.F. Herings (DGP),
Dhr. F.R. van Santwijk (GroenLinks),
Dhr. drs. L.J.G.J.M.I. Tonnaer (PvdA),
Mw. C.A.M. van den Bergh-Visser (VVD)
Locoburgemeester Dhr. G.J.M. Wienhoven (DGP)
Raadsgriffier Mw. M.A.M. van Arensbergen
Raadslid Dhr. drs. F.M.M. Jongen (CDA),
Dhr. A.F. Herings (DGP),
Dhr. G.A. van den Honert (DGP),
L.G. van der Linden (DGP),
Mw. J. Mulders (DGP),
Dhr. F.R. van Santwijk (GroenLinks),
Dhr. M. Kamp (GroenLinks),
Dhr. A.J.W.M. Broekmans (PvdA),
Dhr. drs. L.J.G.J.M.I. Tonnaer (PvdA),
Dhr. F.N. Dillerop (PvdA),
Dhr. S.H. Brinkhoff (VVD),
Dhr. ing. D.L.A.C. Leseman (VVD),
Mw. C.A.M. van den Bergh-Visser (VVD)
Secretaris Mw. J.M.G. Smits-de Kinkelder
Wethouder Dhr. G.J.M. Wienhoven (DGP),
Dhr. P.D. Baneke (GroenLinks),
Mw. drs. K. Peters (PvdA)

Gemeenteraad (13 zetels)

Partij Aantal zetels
DGP 4
VVD 3
PvdA 3
GroenLinks 2
CDA 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Gemeente
Terug naar begin van de pagina