Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Waterschappen

Fryslân (Wetterskip)

Zie ook

Fryslân (Wetterskip)

Adresgegevens

Bezoekadres Harlingerstraatweg 113
8914 AZ Leeuwarden
Postadres Postbus 36
8900 AA Leeuwarden
Telefoon (058)2922222 (algemeen)
Fax (058) 292 2223
Internet http://www.wetterskipfryslan.nl (algemeen)
E-mail info@wetterskipfryslan.nl (algemeen)

Beschrijving

Gebied: Achtkarspelen, Ameland, Het Bildt, Dantumadiel, De Friese Meren, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Franekeradeel, Grootegast, Harlingen, Heerenveen, Kollumerland en Nieuwkruisland, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Marum, Menameradiel, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Súdwest Fryslân, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Weststellingwerf en Zuidhorn.

Functies

Dijkgraaf ir. P.A.E. van Erkelens
Secretaris-directeur M.M. van Akkeren

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (2) Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Gemeenschappelijke regeling Noordelijk Belastingkantoor
Terug naar begin van de pagina