Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Rechtspraak

Hoge Raad der Nederlanden (HR)

Zie ook

Hoge Raad der Nederlanden (HR)

Laatst bijgewerkt op: 18-05-2020

Adresgegevens

Bezoekadres Korte Voorhout 8
2511 EK ’s-Gravenhage
Postadres Postbus 20303
2500 EH ’s-Gravenhage
Telefoon (070) 361 13 11 (algemeen)
Internet https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden (algemeen)
E-mail info@hogeraad.nl (algemeen)

Functies

President mr. M.W.C. Feteris
Griffier/Kabinetschef president mr. J. Storm
Woordvoerder/Communicatieadviseur mr. Th. Tjeerdema
Vicepresident mr. C.A. Streefkerk,
mr. E.J. Numann,
mr. W.A.M. van Schendel,
mr. J. de Hullu,
mr. R.J. Koopman,
mr. G. de Groot
Raadsheer mr. A.M.J. van Buchem-Spapens,
mr. G. Snijders,
mr. M.V. Polak,
mr. T.H. Tanja-van den Broek,
mr. C.E. du Perron,
mr. M.J. Kroeze,
mr. C.H. Sieburgh,
mr. H.M. Wattendorff,
mr. F.J.P. Lock,
mr. Y. Buruma,
mr. V. van den Brink,
mr. E.S.G.N.A.I. van de Griend,
mr. A.L.J. van Strien,
mr. M.J. Borgers,
mr. J.C.A.M. Claassens,
mr. M.T. Boerlage,
mr. A.E.M. Röttgering,
mr. M. Kuijer,
mr. E.N. Punt,
mr. P.M.F. van Loon,
mr. M.A. Fierstra,
mr. J. Wortel,
mr. L.F. van Kalmthout,
mr. M.E. van Hilten,
mr. A.F.M.Q. Beukers-van Dooren,
mr. E.F. Faase,
mr. P.A.G.M. Cools
Raadsheer in buitengewone dienst mr. J.A.C.A. Overgaauw
Directeur bedrijfsvoering, ad interim drs. H.W.M.W. ten Cate
Hoofd wetenschappelijke, juridische en administratieve ondersteuning civiel mr. B.A. van Everdingen
Hoofd wetenschappelijke, juridische en administratieve ondersteuning fiscaal mw. M. Noya
Hoofd wetenschappelijke, juridische en administratieve ondersteuning straf Vacature

Beschrijving

De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter in Nederland op het gebied van civiel recht, strafrecht en belastingrecht. Hij is dat ook voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De Hoge Raad is geen derde instantie maar cassatierechter. Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of de feitenrechter het recht goed heeft uitgelegd en toegepast.

Als cassatierechter beantwoordt de Hoge Raad rechtsvragen en draagt zo bij aan de ontwikkeling van het recht en de rechtsbescherming. Ook zorgt de Hoge Raad voor rechtseenheid. Zo vervult de Hoge Raad een belangrijke maatschappelijke taak. Om dat zo goed mogelijk te doen, stelt de Hoge Raad zich dienstbaar aan de samenleving op.

Aan de Hoge Raad is het parket verbonden. Het parket is onafhankelijk en geeft onder leiding van de procureur-generaal rechtsgeleerde adviezen aan de Hoge Raad.

Organisatietype

Organisatietype Rechtspraak
Terug naar begin van de pagina