Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Provincies

Provincie Zuid-Holland (PZH)

Zie ook

Provincie Zuid-Holland (PZH)

Adresgegevens

Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Postadres Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Telefoon 0704416611 (algemeen)
Internet http://www.zuid-holland.nl (algemeen)
E-mail zuidholland@pzh.nl (algemeen)

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Provincies (Artikel 1.2, lid 1b, WNT)

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7) Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond 2015
Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas 2015
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Gemeenschappelijke regeling voor het Wegschap tunnel Dordtse Kil
Organisatie-onderdelen (5) Commissaris van de Koning
Provinciale Staten
Gedeputeerde Staten
Bezwarencommissie
Provinciale Organisatie
Terug naar begin van de pagina