Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Provincies

Provincie Utrecht

Zie ook

Provincie Utrecht

Adresgegevens

Bezoekadres Pythagoraslaan 101
3584 BB Utrecht
Postadres Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Telefoon (030)2589111 (algemeen)
Fax (030)2522564
Internet http://www.provincie-utrecht.nl (algemeen)
E-mail info@provincie-utrecht.nl (algemeen)

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Provincies (Artikel 1.2, lid 1b, WNT)

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (4) Bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland
Gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief
Gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht en Omstreken 2007
Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Stichtse Groenlanden
Organisatie-onderdelen (22) Provinciale Statengriffie
Kabinet CvdK
Bestuur en Juridische Zaken
Ruimte
Milieu
Mobiliteit
Maatschappelijke Ontwikkeling Wonen
Bodem en Water
Economie, Cultuur en Vrije tijd
Groen
Handhaving
Inrichting Landelijk Gebied
ProjectManagement en Flexwerk
Subsidies en Inkoop
Vergunningverlening
Wegen
Communicatie
Facilitaire Service
Financiƫn
Informatievoorziening
Personeel en Organisatie
Staf Directie en Control
Terug naar begin van de pagina