Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Provincies

Statencommissie

Zie ook

Statencommissie

Laatst bijgewerkt op: 25-02-2020

Adresgegevens

Bezoekadres Luttenbergstraat 2
Zwolle
Postadres 10078
8000 GB Zwolle
Telefoon 038 499 8780 (algemeen)
Fax 038 425 48 88
Internet https://www.overijssel.nl/bestuur/provinciale-staten/provinciale-staten/recente/ (algemeen)
https://www.overijssel.nl/bestuur/provinciale-staten/provinciale-straten/statentafels/
E-mail Statengriffie@overijssel.nl (algemeen)

Onderdeel van (1)

Beschrijving

Twee weken voorafgaand aan de Statenvergadering vindt de Statencommissiedag plaats. De Statencommissiedag is bedoeld om Statenleden een oordeel te laten vormen over de onderwerpen waarover ze een besluit moeten nemen.

Tijdens deze dag vinden verschillende bijeenkomsten plaats waarin diverse thema's aan de orde komen. De bijeenkomsten kunnen achter elkaar, maar ook parallel plaatsvinden.

Agendering van de onderwerpen vindt plaats aan de hand van acht kernthema's.

Voorafgaand aan besluitvorming in PS kan het zijn dat onderwerpen eerst aan een Statentafel worden besproken. Een Statentafel is een 'bijeenkomst' bedoeld om meer informatie te krijgen over een onderwerp (beeldvorming) of om een onderwerp te bespreken en een mening te vormen (dialoog). Er kunnen ook Statentafels worden georganiseerd over onderwerpen waarvoor geen besluitvorming nodig is.

De thema's worden besproken in commissievergaderingen. Deze worden voorgezeten door drie voorzitters.

Organisatietype

Organisatietype Organisatieonderdeel
Terug naar begin van de pagina