Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Provincies

Provinciale Staten

Zie ook

Provinciale Staten

Laatst bijgewerkt op: 25-02-2020

Adresgegevens

Bezoekadres Luttenbergstraat 2
Zwolle
Postadres 1461
8001 BL ZWOLLE
Telefoon 038 499 8780 (algemeen)
Fax 038 425 48 88
Internet http://www.overijssel.nl/bestuur/provinciale-staten/ (algemeen)
E-mail Statengriffie@overijssel.nl (algemeen)

Onderdeel van (1)

Organisatieonderdelen (1):

Functies

Voorzitter A.P. Heidema
Griffier mevrouw drs. R. Wiggers
Loco-griffier Mr. D.H.A.A. Kassing

Beschrijving

De samenstelling en de bevoegdheden van de Provinciale Staten worden geregeld in het zevende hoofdstuk van de Grondwet en in de Provinciewet (1994). Provinciale Staten zijn het hoogste bestuursorgaan van Overijssel, het parlement van Overijssel en de volksvertegenwoordigers van de provincie. Overijssel telt 47 door u gekozen Statenleden, verdeeld over 12 politieke partijen. Elke vier jaar zijn er Provinciale Statenverkiezingen.

Daarnaast kiezen leden van Provinciale Staten eens in de vier jaar de leden van de Eerste Kamer. Via de Provinciale Statenverkiezingen heeft u dus invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer.

Organisatietype

Organisatietype Organisatieonderdeel
Terug naar begin van de pagina