Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Provincies

Gedeputeerde Staten

Zie ook

Gedeputeerde Staten

Laatst bijgewerkt op: 25-02-2020

Adresgegevens

Bezoekadres Luttenbergstraat 2
8012 EE Zwolle
Postadres 10078
8000 GB Zwolle
Telefoon 038 499 8731 (algemeen)
Fax 038 425 48 88
Internet http://www.overijssel.nl (algemeen)
http://www.overijssel.nl/bestuur/gedeputeerde-staten/
E-mail postbus@overijssel.nl (algemeen)

Onderdeel van (1)

Functies

Voorzitter Y.J. van Hijum (CDA)
Lid E. Boerman (ChristenUnie),
Mevrouw M. van Haaf (VVD),
G.H. ten Bolscher (Gert Harm),
T.A. de Bree (PvdA),
R.H. de Witte (CDA)
Secretaris N. Versteeg (Provinciesecretaris / Algemeen Directeur)

Beschrijving

Het College van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van de provincie. Het geeft uitvoering aan het Coalitieakkoord 'Overijssel Werkt'. Het College bestaat uit de Commissaris van de Koning (voorzitter) en de vijf gedeputeerden. Provinciesecretaris Johan Osinga is ambtelijk adviseur voor het dagelijkse bestuur. Hij is daarnaast directeur van de provinciale organisatie en de ambtenaren. Vergaderingen vinden plaats op dinsdag.

Organisatietype

Organisatietype Organisatieonderdeel
Terug naar begin van de pagina