Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Provincies

Provincie Overijssel

Zie ook

Provincie Overijssel

Adresgegevens

Bezoekadres Luttenbergstraat 2
8012 EE Zwolle
Postadres Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Telefoon 038 499 88 99 (algemeen)
Fax 038 425 48 88
Internet http://www.overijssel.nl (algemeen)
E-mail postbus@overijssel.nl (algemeen)

Beschrijving

Missie van de provincie Overijssel: De provincie Overijssel is een middenbestuur dat vernieuwt, inspireert en initiatief neemt. Dat met respect voor traditie vooruit kijkt en investeert in grote, vernieuwende projecten op regionale schaal. Zonodig als regisseur, smeden we coalities met tal van partners om resultaten te boeken voor de inwoners van Overijssel. Ons doel is dat iedereen hier gezond en plezierig kan wonen, werken en recreëren. In een omgeving met balans tussen rust, ruimte én dynamiek. We laten zien dat de provincie er toe doet. Dat we het verschil durven maken. We pakken door, maken keuzes en nemen risico’s. Dit alles met oog voor de verschillen die er zijn, die Overijssel juist aantrekkelijk en veelzijdig maken.

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Provincies (Artikel 1.2, lid 1b, WNT)

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (3) Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Shared Service Centrum ONS
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente
Organisatie-onderdelen (6) Commissaris van de Koning
Provinciale Staten
Statengriffie
Statencommissie
Gedeputeerde Staten
Provinciale Organisatie
Terug naar begin van de pagina