Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Koepelorganisaties

Bestuur

Zie ook

Bestuur

Adresgegevens

Bezoekadres Herengracht 23
2511 EG Den Haag
Postadres Postbus 16107
2500 BC Den Haag
Telefoon (070) 888 12 12 (algemeen)
Fax (070) 888 12 80
E-mail communicatie@ipo.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Organisatieonderdeel

Beschrijving

Het IPO kent als bestuursorganen een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur, een aantal adviescommissies en een bestuurscommissie IWV. Het algemeen bestuur vervult een centrale rol. Iedere provincie is hierin met één representant, aangewezen door provinciale staten, vertegenwoordigd. Het algemeen bestuur kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur met als taak het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van het algemeen bestuur. De voorzitter van het dagelijks bestuur is tevens voorzitter van het algemeen bestuur.

Relaties (17)

Onderdeel van (1):

Organisatieonderdelen (16):

Terug naar begin van de pagina