Overheid.nl| Overheidsorganisaties

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken

Interprovinciaal Overleg (IPO)

Beschrijving

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is het samenwerkingsverband van en voor de twaalf provincies. Hierin bundelen de provincies kennis, kunde en contacten voor onderlinge samenwerking en voor het behartigen van hun gezamenlijke belangen bij regering, parlement, departementen, publieke en private partners. Het IPO is een vereniging waarvan uitsluitend Nederlandse provincies lid kunnen zijn.

DOELSTELLING - Doelstelling van het IPO als koepelorganisatie van en voor de twaalf provincies is het bevorderen van optimale randvoorwaarden, waarbinnen de provincies een adequate bijdrage kunnen leveren aan de aanpak van regionale maatschappelijke vraagstukken, en het stimuleren van de hiervoor noodzakelijke vernieuwingsprocessen binnen de provincies.

KERNFUNCTIES - De kernfuncties van het IPO zijn belangenbehartiging (inbreng van interprovinciale standpunten bij regering, parlement, andere overheden en maatschappelijke organisaties) en platform (signaleren van relevante ontwikkelingen, interprovinciale kennis- en informatieuitwisseling, gezamenlijke besluitvorming en standpuntbepaling en vernieuwingsprocessen stimuleren).

Organisatie-onderdelen (3)

 

Acties

Inloggen MijnOverheidDigid logo