Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Koepelorganisaties

Interprovinciaal Overleg (IPO)

Zie ook

Interprovinciaal Overleg (IPO)

Adresgegevens

Bezoekadres Herengracht 23
2511 EG Den Haag
Postadres Postbus 16107
2500 BC Den Haag
Telefoon (070) 888 12 12 (algemeen)
Fax (070) 888 12 80
E-mail communicatie@ipo.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Koepelorganisatie

Beschrijving

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is het samenwerkingsverband van en voor de twaalf provincies. Hierin bundelen de provincies kennis, kunde en contacten voor onderlinge samenwerking en voor het behartigen van hun gezamenlijke belangen bij regering, parlement, departementen, publieke en private partners. Het IPO is een vereniging waarvan uitsluitend Nederlandse provincies lid kunnen zijn.

DOELSTELLING - Doelstelling van het IPO als koepelorganisatie van en voor de twaalf provincies is het bevorderen van optimale randvoorwaarden, waarbinnen de provincies een adequate bijdrage kunnen leveren aan de aanpak van regionale maatschappelijke vraagstukken, en het stimuleren van de hiervoor noodzakelijke vernieuwingsprocessen binnen de provincies.

KERNFUNCTIES - De kernfuncties van het IPO zijn belangenbehartiging (inbreng van interprovinciale standpunten bij regering, parlement, andere overheden en maatschappelijke organisaties) en platform (signaleren van relevante ontwikkelingen, interprovinciale kennis- en informatieuitwisseling, gezamenlijke besluitvorming en standpuntbepaling en vernieuwingsprocessen stimuleren).

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Invloed (Artikel 1.3, lid 1b, WNT)

Relaties (3)

Organisatieonderdelen (3):

Terug naar begin van de pagina