Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Provincies

Provincie Fryslân

Zie ook

Provincie Fryslân

Adresgegevens

Bezoekadres Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden
Postadres Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden
Telefoon (058) 292 59 25 (algemeen)
Fax (058) 292 51 25
Internet https://www.fryslan.frl (algemeen)
E-mail provincie@fryslan.frl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Provincie

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Provincies (Artikel 1.2, lid 1b, WNT)

Relaties (12)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8):

Organisatieonderdelen (4):

Terug naar begin van de pagina