Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Provincies

Provincie Drenthe

Zie ook

Provincie Drenthe

Adresgegevens

Bezoekadres Westerbrink 1
9405 BJ Assen
Postadres Postbus 122
9400 AC Assen
Telefoon (0592) 36 55 55 (algemeen)
Fax (0592) 36 57 77
Internet http://www.provincie.drenthe.nl (algemeen)
E-mail post@drenthe.nl (algemeen)

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Provincies (Artikel 1.2, lid 1b, WNT)

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (3) Gemeenschappelijke regeling Eems Dollard Regio
Gemeenschappelijke Regeling OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland
Organisatie-onderdelen (6) Commissaris van de Koning
Provinciale Staten
Gedeputeerde Staten
Presidium van provinciale staten
Statencommissies
Provinciale organisatie
Terug naar begin van de pagina