Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Secretaris-generaal Cluster

Zie ook

Secretaris-generaal Cluster

Adresgegevens

Bezoekadres Turfmarkt 147
2511 DP DEN HAAG
Postadres Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG
Telefoon 070 426 64 26 (algemeen)
Fax 070 363 91 53
Internet https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Organisatieonderdeel

Beschrijving

In het SG-cluster zijn de directies ondergebracht die inhoudelijk rechtstreeks door de SG aangestuurd worden en beheersmatig onder de verantwoordelijkheid vallen van de directeur Concernondersteuning. Het cluster kent uiteenlopende disciplines: BZK-brede advisering op het HRM-, Communicatie- en politiek/bestuurlijke domein, de BZK-brede verbinding en regie op de terreinen Kennis, Europa, Internationaal en Macro-economie, de departementale bedrijfsvoeringseenheid als ook de BZK-brede financiële-, de juridische- en i-control functies zijn in het cluster ondergebracht. Binnen het cluster is vanwege zijn bijzondere karakter bovendien één beleidsdirectie opgenomen, de directie Koninksrijksrelaties. Ook de permanent ‘flexibele schil’ van het kerndepartement maakt onderdeel uit van het cluster: BZK-Flex.

Relaties (6)

Onderdeel van (1):

Organisatieonderdelen (5):

Terug naar begin van de pagina