Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Openbaar Ministerie

Zie ook

Openbaar Ministerie

Adresgegevens

Bezoekadres Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postadres -
- -
Telefoon - (algemeen)
Fax -
Internet http://www.om.nl/organisatie (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Organisatieonderdeel

Beschrijving

Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde in Nederland. De belangrijkste bij wet geregelde taken van het Openbaar Ministerie zijn: de opsporing van strafbare feiten; de vervolging van strafbare feiten; het toezicht op de uitvoering van strafvonnissen.

Het College van procureurs-generaal vormt het bestuur van het Openbaar Ministerie (OM). Het College wordt bijgestaan door een ambtelijke staf: het Parket-Generaal. De directeur van het Parket-Generaal geeft leiding aan de domeinen Operatie en Bedrijfsvoering, Beleid en Strategie, de afdeling Bestuurlijke en Juridische zaken, het projecten- en programmabureau en de stafdienst.

Het OM bestaat sinds 1 januari 2013 uit:
tien arrondissementsparketten;
het Ressortsparket met vier vestigingen;
Landelijk Parket;
Functioneel Parket;
Centrale Verwerking OM;
Wetenschappelijk Bureau OM;
Dienstverleningsorganisatie OM en
Rijksrecherche.

Op de arrondissementsparketten geeft een hoofdofficier van justitie leiding aan officieren van justitie, parketsecretarissen en ondersteunend personeel. Op het parket worden jaarlijks duizenden strafzaken behandeld. Op het ressortsparket worden zaken in hoger beroep behandeld. Aan het hoofd staat de hoofdadvocaat-generaal en wordt de rol van de officier van justitie vervuld door advocaten-generaal.

Relaties (1)

Onderdeel van (1):

Terug naar begin van de pagina