Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Agentschap

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 02-07-2021 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 22-09-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 02-07-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 30132
2500 GC Den Haag
Telefoon (088) 072 50 00 (algemeen)
Internet https://www.dji.nl/ (algemeen)

Organisatieonderdelen (5)

Algemene informatie

Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid

Functies

Hoofddirecteur dhr. dr. mr. G.J.C.M. (Gerard) Bakker

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017