Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP)

Organisatieonderdeel

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 23-10-2018 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 22-09-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 23-10-2018 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Herman Gorterstraat 5
3511 EW Utrecht
Provincie Utrecht
Postadres Postbus 30132
2500 GC Den Haag
Telefoon (088) 071 01 40 (algemeen)
Internet https://www.dji.nl/ (algemeen)

Onderdeel van (1)

Functies

Directeur C. Herstel

Beschrijving

TAAK

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) is het kennisinstituut voor forensische psychiatie en psychologie. Het NIFP is ontstaan uit een samenvoeging van de Forensische Psychiatrische Dienst en het Pieter Baan Centrum en is een Landelijke dienst van DJI.

De belangrijkste werkzaamheden van het NIFP zijn advisering, bemiddeling, toetsing, observatie en opleiding. De organisatie verzorgt ook contra-expertises en ontwikkelt samen met ketenpartners een dekkend behandelaanbod en de doorstroom, van forensische psychiatrische patiënten, naar (vervolg)voorzieningen. Op deze wijze draagt de organisatie bij aan een zorgvuldige rechtsgang, een effectieve uitvoering van de justitiële psychiatrische zorg en behandeling, en aan een veiliger samenleving.